ELEKTRO PRIMORSKA ZA DIVIDENDE NAMENIL VES LANSKI BILANČNI DOBIČEK: Delničarji si bodo razdelili 2,549 milijona evrov

Gospodarstvo

Delničarji Elektra Primorska so na današnji skupščini podprli predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), da se za izplačilo dividend nameni ves lanski bilančni dobiček. Tako si bodo delničarji razdelili 2,549 milijona evrov oz. po pojasnilih malih delničarjev nekaj več kot 13 centov bruto na delnico.

Skupščina se je ob tem seznanila z revidiranim poročilom o poslovanju družbe in skupine Elektro Primorska za lani. Družba Elektro Primorska je lani ustvarila nekaj več kot 7,2 milijona evrov čistega dobička, kar je devet odstotkov več kot leto prej in nad načrtom, so sporočili iz Elektra Primorska. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnico, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija.

Kot so še navedli v Elektru Primorska, je bila knjigovodska vrednost delnice družbe konec lanskega leta 8,01 evra in se je v primerjavi z letom prej povečala za tri odstotke. V društvu Mali delničarji Slovenije (MDS), ki je na skupščini zastopalo nekaj manj kot štiriodstotni lastniški delež malih delničarjev v družbi, so ob tem ocenili, da dobro poslovanje Elektra Primorske, dodatna rast kapitala in knjigovodska vrednost delnice jasno kažejo, da so delnice primorskega elektrodistributerja vredne več.

bruno |  29 .06. 2018 ob  22: 53
isto kot pri Luki Koper. Država je preko glavine dosegla, da se pobere denar kjer ga je še kaj. Sramota!
Justino |  29 .06. 2018 ob  18: 32
Elektrika bi morala biti brezplačna saj gre za javno dobro in stroške vzdrževanja bi morala kriti država,kot v premiri letalo falcon in podobno.