NA UP RAZVILI INOVATIVEN POSLOVNI MODEL: Za okolju prijazno poslovanje navtičnih podjetij

Koper

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem so podjetjem iz navtične panoge predstavili inovativno 3PBM‑metodologijo za inoviranje poslovnih modelov.

Projektna skupina sodelavcev Fakultete za management (UP FM) in Fakultete za turistične študije – Turistice (UP FTŠ), ki jo vodi prof. dr. Roberto Biloslavo, je v okviru mednarodnega projekta iBlue predstavnikom lokalnih navtičnih podjetij predstavila metodologijo inoviranja poslovnih modelov, ki sloni na treh stebrih trajnostnega razvoja: ekonomskem, družbenem in okoljskem. Metodologijo so razvili skupaj s partnerji iz še osmih sredozemskih držav. Projekt je sicer namenjen vzpostavitvi trajnostnih poslovnih modelov in povezavi v navtičnem sektorju v transnacionalno mrežo na območju Sredozemlja.

Na današnji predstavitvi izsledkov projekta je dr. Biloslavo z UP FM udeležencem najprej predstavil osnovne smernice projekta in dosedanje dosežke. Dr. Maja Uran Maravić z UP FTŠ pa je podrobno predstavila izsledke analize primerov dobrih praks v slovenski navtični panogi (Marina Portorož, Seascape, Mennyacht), ki je pokazala, da imamo tudi v slovenskem prostoru podjetja, ki poslujejo inovativno, stabilno in okolju prijazno.

S tega vidika so v projektu ugotovili, da slovenski navtični sektor v primerjavi s konkurenti iz navtično večjih držav, kot so Francija, Italija in Grčija, pravzaprav ne zaostaja veliko in ima potencial za uspešen nadaljnji razvoj. Dr. Jana Hojnik z UP FM je predstavnikom organizacij predstavila možnosti za vpeljavo 3PBM-metodologije, ki bi podjetjem omogočila razvoj poslovnih modelov v smeri ekonomske stabilnosti, družbene sprejemljivosti in skrbi za okolje.

Udeleženci so pozdravili iniciativo Fakultete za management in projektne skupine, obenem pa izpostavili vidik ravnanja z okoljem, ki se trenutno v navtiki upravlja predvsem na podlagi pridobivanja certifikatov, ne pa dejansko ustreznega okoljskega delovanja. To je sicer pomembno vprašanje v panogi, saj pomeni tako z vidika proizvodnje kot potrošnje veliko obremenitev za okolje, predvsem za morje. Udeleženci vidijo prispevek projekta predvsem v vzpostavljanju dialoga in prepoznavnosti izzivov v panogi med posameznimi akterji, ne le podjetji in organizacijami, ampak tudi pri snovalcih politik in odločevalcih.

V prihodnje bodo člani projektne skupine izbrali enega od zainteresiranih podjetij in pilotno izvedli 3PBM-metodologijo. Uvajanje inovativnega poslovnega modela bo potekalo pod stalnim mentorstvom strokovnjakov s Fakultete za management za obdobje približno pol leta. V tem času bo podjetje pridobilo kompetence, da bo lahko poslovni model v prihodnosti razvijalo samostojno, na fakulteti pa bodo spremljali učinke sprememb na vseh treh področjih.

Deli novico: