NOVI ZAKONI ZARADI IMPLEMENTACIJE ARBITRAŽE: Spremembe vplivajo na Občino Piran

Slovenija

Vlada je danes zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško sprejela novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, novelo zakona o ohranjanju narave ter predlog za prenehanje veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije.

Vlada bo omenjene zakonske predloge poslala v državni zbor, predlaga pa, da jih poslanci sprejmejo po nujnem postopku.

Črtali bodo Bužine, Mline, Škodelin in Škrile

Z novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij želi vlada uskladiti določila zakona z arbitražno razsodbo, sprememba pa zadeva zgolj določitev območja občine Piran. S tega območja se bodo črtali štirje zaselki na levem bregu Dragonje - Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile, ki so po arbitražni razsodbi pripadli hrvaški strani.

Ti zaselki so bili v zakon vpisani leta 1994, da bi s tem opredelili območje, ki spada pod jurisdikcijo Slovenije. Dodan je bil sicer še pristavek, da se določbe, ki se nanašajo na območja omenjenih zaselkov, ne uporabljajo do določitve meje med državama.

V noveli zakona o ohranjanju narave želi vlada omogočiti hitro uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanega območja z arbitražno razsodbo oz. evidenco državne meje. To bo za ta namen mogoče urediti brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja lokalnih skupnosti in brez seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

Ker gre namreč pri določitvi državne meje za spremembo območja Slovenije in njene jurisdikcije, je izvedba celotnega postopka s pridobitvijo predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejemom načrta vsebinsko nepotrebna, postopkovno pa predolgotrajna za prilagoditev novim mednarodnopravnim dejstvom, piše v utemeljitvi zakonskega predloga.

Brez epikontinentalnega pasu

Vlada pa prav tako predlaga odpravo zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnega pasu, ki je bil sprejet leta 2005, da bi se Slovenija dokazala kot aktivna pomorska država in da bi vzpostavila učinkovite ukrepe za ohranitev morskega ekosistema Jadranskega morja, slovenskih teritorialnih voda in obalnih območij.

Prav tako bi s tem predlogom zakona črtali tudi določbo četrtega odstavka 13. člena pomorskega zakonika, ki določa, da je zunanja meja teritorialnega morja tudi državna meja. Z arbitražno sodbo določena državna meja namreč deloma določa mejo teritorialnega morja, v Piranskem zalivu pa mejo notranjih voda. Obstoječa dikcija omenjene določbe pomorskega zakona zato ne opredeljuje več ustrezno državne meje Slovenije na morju, ker pa je ta določena z mednarodnim aktom s koordinatami, je omenjena določba o zunanji meji na morju v pomorskem zakoniku tudi brezpredmetna, so še utemeljili predlog.

Z razsodbo arbitražnega sodišča je nastalo "novo pravno stanje, ki ga je treba upoštevati in izvesti ustrezne spremembe v pravnem redu" Slovenije, so zapisali v utemeljitvi zakonskega predloga, ki bi odpravil veljavnost tega zakona. Arbitražno sodišče je namreč določilo, da Slovenija "nima morskih območij" zahodno od meje, kot jo je določilo v Piranskem zalivu, torej tudi nima epikontinentalnega pasu.

Zahodno od meje na morju ima Slovenija le "območje stika". To območje pa je za Slovenijo "svoboda komunikacije", ne vključuje pa svobode do raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja ali gospodarjenja z naravnimi bogastvi. Prav tako ne vključuje pravice do znanstvenega raziskovanja morja in pravice do sprejemanja ukrepov za varstvo ali ohranjanje morskega okolja. Zaščitna ekološka cona torej ni skladna z razsodbo arbitražnega sodišča, so utemeljili v vladnem predlogu.

Deli novico:

Budale brez jajc |  12 .01. 2018 ob  00: 59
Hrvati pa bodo pristali na mejo na morju, kot jo je določila arbitraža, točno ob svetem nikoli.
Država absurdov |  11 .01. 2018 ob  18: 21
Smo,pa res nekaj posebnega.Mislim,da ni države ne samo v EU ampak sploh na svetu,ki ima toliko raznih zakonov,aktov in podaktov na tako malem prostoru na morju in na kopnu.kot ga imamo mi v naši obljubljeni deželi.Včasih ne vem če bi se smejal ali jokal.Poglejte samo to naše morje,ki ga ni za eno večje jezero recimo imamo štiri občine in vsaka ima svoj košček morja,ki ga vsega skupaj lahko "preveslaš" v pol dneva in moraš pazit,kaj tam počneš na vsake par kilometrov ima vsak del obale svoje zakone in prepovedi in lahko pride:Ribiški Inšpektor ali Kapitanija ali Policija in te lahko kaznujejo,ker:voziš preblizu obale,ker z motorjem plašiš ribe,ker loviš ribe v zaščitenem območju,ker se sidraš in s tem uničuješ morsko dno,ker tam se ne smeš sploh z barko vozit ker to piše v Pomorskem Zakonu itd.Da te mine volja sploh iti na morje!
Murpfijev zakon |  11 .01. 2018 ob  15: 01
Narobe svet. Toliko morja in to rajskega imajo bivši bratje. Kaj nameravajo zares priti do Lazareta-poljsko stranišče?