POSEBNO MARTINOVANJE: Klet Brda praznuje 60-letnico

Goriška

Ob letošnjem martinovanju se v Kleti Brda spominjajo 60-letnice obstoja. Postavitev velike vinske kleti je bila leta 1957 po pojasnilih vodstva drzen in daljnoviden projekt, ki je povezal delavnost, tradicijo in pripadnost zemlji Bricev, tako da so prihodnost lahko začeli graditi doma. Danes so briška vina znana in cenjena po vsem svetu.

Z izgradnjo in začetkom delovanja kleti leta 1957 so nastala delovna mesta, ki so v domačih Goriških Brdih zadržala ljudi. V začetku so strokovni delavci prihajali tudi od drugod, kmalu pa so iz šol začeli prihajati mladi strokovnjaki in z njimi je kmetijstvo preraslo v močno gospodarsko dejavnost, ki je za sabo potegnila razvoj Brd, so ob obletnici pojasnili v kleti.

Klet Brda, ki od samega začetka deluje kot zadruga, danes združuje 400 članov - vinogradniških kmetij in zaposluje 100 ljudi.

"Pridelava grozdja je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja hitro rasla. Ljudje, ki so takrat upravljali in vodili zadrugo in klet, so poleg tehničnega znanja potrebovali veliko domiselnosti, da so med različnimi sistemskimi in političnimi ovirami znali najti pot razvoja za zadrugo in tudi za kmetije njenih članov. Iz vse Jugoslavije so prihajale delegacije na ogled učinkovito urejenih odnosov kooperacije," je ob robu novinarske trgatve v Goriških Brdih povedal direktor Silvan Peršolja.

Zadruga je organizirala tudi odkup sadja, mleka in živine, priskrbela gnojila in škropiva, traktorje, buldožerje za kompleksno obnovo, cepljenke, zavarovanje proti toči in posojila.

Strokovnim službam zadruge gre po navedbah vodstva kleti tudi zahvala za hitro rast količine in kakovosti pridelanega grozdja. S stalnim uvajanjem novosti v pridelavi in skrbjo za kakovost so briška vina kmalu postala prepoznavna in vodilna v državi. Spodbudo za razvoj so dajala številna priznanja in medalje na domačih in tujih vinskih ocenjevanjih.

Pridelava grozdja se je povečevala kljub različnim nihanjem na trgu in skladno s tem je bilo treba širiti klet in dopolnjevati opremo. Z investicijami od leta 1964 do 1982 je klet povečevala zmogljivost prevzema od začetnih 4,4 milijona litrov do današnjih 18 milijonov litrov. Med vini prevladujejo bela, teh je 70 odstotkov celotne pridelane količine.

Člani Kleti Brda so letos na 1000 hektarih vinogradov pridelali dobrih 6200 ton grozdja, kar je za petino več od količine v letu 2016.

Briška vina prodajajo po vsem svetu, želijo pa si, da bi polovico prihodkov ustvarili s prodajo vina na tujih trgih. ZDA so trenutno največji izvozni trg, kamor izvozijo milijon steklenic vina letno. Pretežno gre za bela suha vina. Za rdeča vina vrhunskega razreda je najpomembnejši izvozni trg Kitajska, kjer prav tako raste prodaja. Pomembni trgi za briška vina so še Velika Britanija, Italija, Poljska, države Beneluksa, Nemčija, Japonska ter države zahodnega Balkana.

Deli novico: