POZIV TUDI PRIMORSKIM VINOGRADNIKOM: Nujno zatiranje ameriškega škržatka

Slovenija

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos vinogradnike opozarja na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne bolezni trte. Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti, so sporočili iz uprave.

Uprava opozarja tudi, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi.

"Zlato trsno rumenico povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence doree. Okužene trte hirajo, zaradi česar so pridelki nižji in slabše kakovosti, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte," so pojasnili.

Zlato trsno rumenico so tudi lani ugotovili na novih lokacijah v vseh vinorodnih deželah (Podravje, Posavje in Primorska), največ novih okužb je bilo ugotovljenih na Štajerskem in na Dolenjskem. Uprava sicer v zadnjih letih ni beležila večjih izbruhov bolezni, v vinogradih so odkrili le posamezne okužene trte.

Populacija ameriškega škržatka se znižuje tam, kjer se vsako leto opravi zatiranje te žuželke. "Zato poudarjamo, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te nevarne karantenske bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu," so izpostavili na upravi.

Zatiranje ameriškega škržatka je sicer obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oz. ohišnicah na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje.

Zatiranje je obvezno tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

Zatiranje ameriškega škržatka pa ni obvezno v vinogradih izven razmejenih območij, torej vinorodnih dežel Podravje, Posavje in Primorska, je pa priporočljivo.

Kot so še navedli na upravi, bodo fitosanitarni inšpektorji tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali.

Podatki o razmejenem območju, fitofarmacevtskih sredstvih, številu potrebnih tretiranj ter okvirnih rokih tretiranja so objavljen na spletni strani uprave. Natančnejše roke tretiranja za posamezna območja v Sloveniji napove javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi so objavljene na spletni strani agrometeorološkega portala Slovenije.

Deli novico: