PREDVIDOMA ČEZ MESEC DNI: Začetek gradnje bolnišničnega oddelka v Stari Gori

Goriška

V šempetrski bolnišnici pričakujejo, da se bo gradnja bolnišničnega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo v stari Gori začela v mesecu dni, saj se na odločitev o izbiri izvajalca gradbenih del nihče ni pritožil. Še pred tem bodo iz treh manjših paviljonov v matično bolnišnico preselili 52 bolnikov, med katerimi je 29 otrok.

V šempetrski bolnišnici imajo že pripravljen podroben prostorski in časovni načrt za selitev bolnikov iz Stare Gore v matično bolnišnico, je po seji sveta zavoda prejšnji teden povedala predsednica javnega zavoda Anita Manfreda.

Novo bolnišnično stavbo, ki bo namenjena tako invalidni mladini kot rehabilitaciji odraslih po poškodbah glave, bo izbrani izvajalec Kolektor Koling zgradil za 3.652.201 evrov brez DDV oziroma 4.455.686 evrov z DDV.

"Pričakuje se, da bo selitev stekla takoj po tistem, ko bo pogodba z izvajalcem del podpisana in ko bo bolnišnici predložil terminski plan. Začetek gradnje ni odvisen samo od bolnišnice, pač pa mora pogodbo pred podpisom pregledati tudi izvajalec, vendar menim, da bodo dela stekla v roku meseca dni," je povedala Manfredova.

Projekt predvideva rušitev treh paviljonov

Začetek gradnje novega bolnišničnega oddelka za invalidno mladino v Stari Gori je bil sprva načrtovan že v drugi polovici lanskega leta. Zaradi širitve programa za rehabilitacijo odraslih po težkih poškodbah glave pa bo novogradnja nekoliko večja od prvotno načrtovane, investicijo pa bodo izvedli v dveh fazah. V prvi fazi bodo v celoti dogradili stavbo in uredili njen pritlični del, kjer bo oddelek za invalidno mladino. V prvem nadstropju bodo dobili prostor za potrebe rehabilitacije, dokončali pa ga bodo v drugi fazi.

Projekt predvideva rušitev treh paviljonov s skupno površino okoli 850 kvadratnih metrov, v katerih je nameščenih 49 postelj, ter nadomestno gradnjo s skupno površino okoli 2800 kvadratnih metrov skupaj z zunanjimi terasami in stopniščem. Prav tako je v naložbo všteta pohištvena oprema.

Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo šempetrske bolnišnice v Stari Gori je nameščen v štirih paviljonih, zgrajenih v letih 1972-1982. Nazadnje so jih adaptirali v letih 2000-2001. Zaradi slabih sanitarno-zdravstvenih pogojev je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor, njegova posledica pa je odločitev o gradnji novih prostorov oddelka.

Na zdajšnjih objektih je namreč uporabljen azbest, neustrezni so tudi bivalni standardi, saj je v sobah tudi po šest oseb, premalo je sanitarij in drugih servisnih prostorov, oddelku primanjkuje najmanj 647 kvadratnih metrov površin za izvedbo osnovnega programa. Stanje treh paviljonov pa je tako slabo, da bi bila naložba v njihovo sanacijo negospodarna. Gradnjo bolnišničnega oddelka v Stari Gori načrtujejo že od leta 2014.

Deli novico: