Kontakt

UREDNIŠTVO

Tel: 041 871 650

e-pošta: urednistvo@regional.si

V.d. odgovornega urednika: Draško Golubar drasko.golubar@regional.si, 041 871 650

 MARKETING

Draško Golubar  GSM: 041 871 650, drasko.golubar@regional.si