7,7 MIO ZA PROTIPOPLAVNO ZAŠČITO ŠALARE IN KOPRA: Kaj bodo postorili?

Koper

Leta 2022 sta koprska mestna občina (MOK) in Direkcija za vode (DRSV) sklenili sporazum za izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice. Do konca junija 2026 naj bi zvišali nasipe in uredili strugo na odseku od Pradisjola do izliva v morje ter zgradili suhi zadrževalnik, kar bo zmanjšalo poplavno ogroženost Šalare in dela Semedele.

Zalit podhod v Kopru ob močnem deževju oktobra 2023. Foto: bralec

Razmere v zadnjih letih kažejo, da bodo izredni vremenski dogodki v prihodnosti bolj pogosti in tudi bolj ekstremni, zato na koprski občini menijo, da je nujno s protipoplavnimi ukrepi v čim večji meri zaščititi ogrožena območja. Na območju porečja Badaševice bodo zvišali in utrdili nasipe ter zgradili suhi zadrževalnik, ki bo ob močnih deževjih prevzel viške vode.

S tako ureditvijo načrtujejo zmanjšati poplavno ogroženost Šalare, območja nekdanjega Tomosa, Ulice 15. maja in Semedele ob Tomšičevi ulici, pa tudi izboljšati razmere na semedelski Bonifiki. Srednja šola, stanovanjske hiše, zdravstvene storitve, vrtec, lekarna, obrtna cona in trgovine se nahajajo na poplavnem območju.

Spomnimo, novembra 1969 je gladina morja dosegla rekordnih 394 centimetrov, morje je zalilo nižje predele Kopra, pa tudi del semedelske Bonifike in Šalaro. V osemdesetih so morali evakuirati številne družine v Šalari in jih namestiti v kamp prikolice. Izgradnja Semedelske promenade s protipoplavnim nasipom ob morju med Koprom in Semedelo leta 2010 je poplavno ogroženost mesta zmanjšala, ne pa v celoti rešila. Decembra 2020 je bilo v Šalari poplavljenih osem stanovanjskih objektov.

Po dogovoru med MOK in DRSV iz leta 2022 bo MOK naročila izdelavo projektne dokumentacije in pridobila gradbeno dovoljenje, DRSV pa bo gradnjo izvedla. MOK je za to zagotovila lastna sredstva, DRSV pa bo stroške povrnila. Koprski občinski svet je projekt potrdil in je vključen v načrt razvojih programov za obdobje 2022–2025.

Cena izdelave projektne dokumentacije je 1,24 milijona evrov z DDV, gradbena dela pa so ocenjena na 6,5 milijona evrov. Natančen znesek bo znan po izdelavi projekta in opravljenem javnem naročilu za izbor izvajalca gradnje.

Do sedaj so opravili geodetske meritve ter geološke in hidromehanske raziskave. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je pripravljena, postopki za pridobitev zemljišč za gradnjo so v teku, so sporočili z MOK.

Projekt predvideva ureditev struge Badaševice v dolžini 3,5 kilometra tako, da bo struga lahko prevajala večje količine vode. Predvidena je tudi ureditev stare struge mimo Vinakopra. Ob tem na MOK poudarjajo, da bo šlo za sonaravno ureditev, ki temelji na naravi temelječih rešitvah in revitalizaciji. Bregovi struge bodo bolj položni, vzdolž struge bo rastlo trstičje, na širših del drevesa. Ob strugi bodo vzpostavljeni habitati za vodne in obvodne organizme. Takšna ureditev naj bi spodbudila naravne procese in zmanjšala gnitje ter smrad, ki je prisoten predvsem v poletnih mesecih.

Suhi zadrževalnik na območju doline Pradisjol, ki je že sedaj izpostavljena poplavam, bo po načrtih zadržal del visokega pretoka v času povišanih vodostajev, kar bo zmanjšalo konico poplavnega vala skozi urbanizirano območje Kopra. Z avtomatskih upravljanjem zapornic bo preprečeval tudi vdor slane vode v zaledje Pradisjola in s tem zavaroval kmetijska zemljišča pred salinizacijo in dolgoročno degradacijo.

Predvideva je tudi sanacija obstoječih iztokov meteorne kanalizacije na območju Vanganelske in Partizanske ceste tako, da bo preprečen povratni tok vode iz reke v naselje. Na najbolj izpostavljeni lokaciji ob Vanganelski je predvidena ureditev meteorne kanalizacije z zadrževalnim bazenom in črpališčem.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija