DR. VLADIMIR PETROVIČ: "Premalo naredimo za občane Pirana na področju zdravstvene oskrbe!" (INTERVJU)

Piran

Dr. Vladimir Petrovič je zdravnik ortoped, zaposlen na urgenci Zdravstvenega doma Lucija kot urgentni zdravnik, prav tako deluje kot ortoped v ambulanti MC Lifeclass. Rojen je v Vrbasu v Srbiji, odraščal je v Beogradu, kjer je tudi doštudiral in opravil specializacijo, leta 2005 pa se je preselil v Slovenijo. Je poročen, soproga je zaposlena kot strokovna sodelavka na sodišču v Ljubljani. Je tudi oče dveh najstnikov, starih 14 in 16 let. Starejši sin samostojno živi v Švici, kjer igra hokej kot mladi talent za EVZ Zug. Pri ljudeh je zaradi svoje dostopnosti in topline ter čuta za sočloveka izredno priljubljen. Ukvarja se tudi s športno medicino, je tudi glavni koordinator zdravstva v Hokejskem klubu Olimpija. Letos se je podal tudi v politiko, saj kandidira za občinskega svetnika na listi Socialnih demokratov (SD) v Piranu.

Dr. Vladimir Petrovič in Meira Hot

Bili ste zdravnik v Piranu, sedaj delate v Luciji na urgenci. Bili ste zelo priljubljen pri pacientih, vendar si vas sedaj ne morejo izbrati za osebnega zdravnika ...

Tako je, delal sem v Piranu, vendar zaradi moje specializacije – sem specialist ortopedske kirurgije – po trenutni zakonodaji ne morem delati kot specialist splošne medicine. Kljub velikemu pomanjkanju osebnih zdravnikov zato ne morem sprejemati pacientov v smislu izbire osebnega zdravnika.


Dr. Petrovič, kako to, da ste se odločili za kandidaturo za občinskega svetnika?

Za kandidaturo sem se odločil, ker si želim sprememb oziroma izboljšav na področju zdravstva v naši občini. V mandatu dr. Bossmana smo uspeli zagotoviti projekt izgradnje novega zdravstvenega doma v Luciji, ki je bil dokončan v iztekajočem se mandatu. Vsekakor je bil nujno potreben za naše občane, vendar pa so se pojavile nekatere pomanjkljivosti, ki jih je še potrebno odpraviti. Menim, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomorem k hitremu in učinkovitemu reševanju te problematike. Zahvaljujoč direktorju zdravstvenega doma Matjažu Kranjcu zdravstveni dom po svojih najboljših močeh že sedaj odpravlja pomanjkljivosti, odlično sodelovanje z njim pa bomo lahko z večjim posluhom občinskega sveta v bodoče še nadgradili.


Kaj konkretno imate v mislih?

Če se dotaknem zdravstvenega doma, veliko je malenkosti, ki jih lahko takoj uredimo, če je seveda volja in pripravljenost. Ena izmed glavnih težav je komunikacija, ki pa je posledica kadrovskega manjka. Danes je – pa ne le v naši občini, podobna situacija je še marsikje po Sloveniji – skoraj nemogoče priklicati osebnega zdravnika po telefonu, težko je dobiti telefonski stik za naročanje na pregled, šepa komunikacija po e-pošti.

Zaradi pomanjkanja kadrov se pojavljajo težave tudi na urgenci, predvsem med vikendi in prazniki. Če nadaljujem, nujno je omogočiti brezplačen prevoz za starejše in invalidne osebe do osebnega zdravnika in lekarne, za to lahko poskrbi občina brez pretiranih stroškov. Prav tako za morebitno dostavo zdravil za starejše in gibalno ovirane osebe. Veliko je majhnih stvari, ki veliko pomenijo. Okrepiti moramo tudi področje oskrbe na domu za paliativne bolnike. Več moramo narediti tudi za podeželje – zdravstveno oskrbo moramo približati občanom, ki jim je otežen dostop do zdravnika v mestu. Tukaj vidim rešitve v tem, da omogočimo brezplačne prevoze, pa tudi v povečanem obiskovanju pacientov na domu s strani zdravnika. Sicer je to v tem trenutku v praksi težko izvedljivo zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov, vendar ob pravi politični volji lahko uspemo kadrovsko okrepiti naš zdravstveni dom. Nujno pa je potrebna tudi administrativna razbremenitev zdravnikov, kar je potrebno z ustrezno zakonodajo zagotoviti na državnem nivoju.


Torej, glavna težava je pomanjkanje kadra, predvsem osebnih zdravnikov, kar je vseslovenska težava?

Tako je, tu lahko svetniki in župan naredimo največ. Osebnih zdravnikov, torej zdravnikov splošne medicine, primanjkuje po vsej Sloveniji. Da bi nove okrepitve dobili v Piranu, je potrebno takega zdravnika motivirati. Če mu občina zagotovi npr. najemniško stanovanje, morda poskrbi za nemoten prehod in šolanje otrok, za njegovo družino, v takem primeru imamo možnosti pridobiti nove kadre. Nekatere občine, ki so imele enake težave kot mi, so na tak način uspešno rešile kadrovsko stisko.

Kakšne bodo vaše prioritete, če boste izvoljeni v občinski svet?

Sem aktiven član SD v piranski občini. Aktivno sem tudi sodeloval pri pisanju programa. Sam lahko največ pripomorem s svojim znanjem in izkušnjami pri reševanju zdravstvene problematike ter problematike starejših, invalidov, socialno ogroženih, pa tudi na področju športa.

Poleg že omenjenih anomalij, o kateri sem govoril prej, bi vsekakor izpostavil še izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Prav tako je po mojem mnenju potrebno analizirati stanje, koliko oseb v naši občini si ne more privoščiti plačevanja zdravstvenega zavarovanja in zaradi tega ne obiskujejo zdravnika. Zavzel se bom za diskusijo na to temo in v kolikor so potrebe, je potrebno umestiti PRO BONO ambulanto za najbolj ogrožene občane.


V programu SD Piran je tudi oskrba starostnikov ter projekt negovalne bolnišnice ...

Tako je. Le malo dobre volje in minimalna sredstva občine so potrebni, da bistveno okrepimo oskrbo starostnikov na domu oziroma da okrepimo vse oblike izveninstitucionalnega varstva in nege. Prav tako je na našem področju velika potreba po negovalni bolnišnici, ki je sicer nekoliko zahtevnejši projekt, vendar ga lahko hitro umestimo v pripravo in v nekaj letih bi tako bolnišnico lahko dobili, če bo seveda konsenz politike. Tudi izgradnja novega doma za starejše je nujno potrebna. Pa ne takšnega, kot ga imamo trenutno – ta je v zasebnih rokah in si bivanje v njem le redkokdo lahko privošči. Potrebujemo javni dom, kjer bo prostor za vse občane. Smo razvita občina in lahko si privoščimo, da del bivanja tudi subvencioniramo vsem občanom, ki imajo prenizke dohodke, da bi si dom lahko privoščili.


Ste glavni koordinator zdravstva v Hokejskem klubu Olimpija?

Tako je, aktivno delujem tudi na področju športne medicine. Mislim, da je potrebno v občini Piran dvigniti tudi nivo oskrbe športnikov. Vodstvo Zdravstvenega doma Piran je pravkar nabavilo tudi novi ultrazvok, ki lahko poleg urgentnih pacientov veliko pripomore tudi k oskrbi športnikov. Dvigniti je potrebno nivo prevencije, nivo diagnostike in nivo tretmajev zdravljenja športnih poškodb.