Fitch ohranil bonitetno oceno Slovenije, obeti ostajajo negativni

Bonitetna hiša Fitch je danes ohranila oceno Slovenije pri BBB+, ohranila pa je negativne obete. Agencija med razlogi za ohranitev ocene navaja spodbudna gibanja v plačilni bilanci, še vedno vzdržno raven javnega dolga in večjo reformno dinamiko. Negativne obete pa je Fitch ohranil zaradi nejasnosti glede sanacije bank in nadaljevanja recesije.

Fitch je oceno Sloveniji nazadnje znižal maja letos, in to za eno stopnjo z A- na BBB+. Takrat je kot razlog za znižanje navedel negotovosti glede učinkov sanacije bank in nadaljevanja recesije na vzdržnost slovenskih javnih financ.

Tokrat je med razlogi za vztrajanje pri negativnih obetih - kar pomeni, da je v prihodnje mogoče novo znižanje ocene - navedel nejasnosti glede stroškov in časovnega poteka sanacije slabih bančnih terjatev. Fitch ocenjuje, da bodo dodatni stroški za dokapitalizacijo bank dosegli 4,6 milijarde evrov, kar je 1,8 milijarde več od predhodnih ocen. Pri tem upošteva tudi pretvorbo državnih depozitov v višini ene milijarde evrov v kapital bank.

Ker pa javnofinančni stroški bančne sanacije zaradi še vedno trajajočih pregledov bank še niso uradni znani, to po navedbah agencija negativno vpliva na verodostojnost Slovenije kot dolžnika.