INTERNACIONALIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA V KOPRU: Konferenca o izkušnjah in izzivih med slovenskimi univerzami

Koper

Konferenca je namenjena razpravi ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in izzivov med slovenskimi univerzami, ki sodelujejo v zavezništvih evropskih univerz, s poudarkom na profesionalnem razvoju in krepitvi kompetenc osebja preko strateško umeščenih mednarodnih mobilnosti, ki so eden od ključnih elementov zavezništva ter kako se to vključuje v razvoj institucije ter dvig kakovosti poučevanja in raziskovanja.

Udeleženci bodo na dogodku imeli priložnost slišati vidike vodstev slovenskih univerz vključenih v zavezništva, kot tudi slišati primere dobrih praks z omenjenega področja.

Konferenca bo potekala 24. maja, med 9.00 in 16.00 na UP Fakulteti za management, v angleškem jeziku.

Celoten program konference najdete na tej povezavi

Prijavite se lahko tukaj

Več informacij na tej povezavi