IŠČETE NOVE IZZIVE? Zaposlijo diplomanta UP Fakultete za vede o zdravju v novi Alumni pisarni

Koper

Univerza na Primorskem (UP) je pred kratkim v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) vzpostavila novo Alumni pisarno, ki jo trenutno sestavlja pet diplomantov UP, pridružil/-a pa se jim bo še šesti/-a, in sicer iz UP Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 30. junija 2025, za polni delovni čas, 40 ur na teden, s poskusnim delom treh (3) mesecev. Pričetek zaposlitve je možen po dogovoru.

Alumni pisarna UP

Alumni pisarna UP, ki se vzpostavlja znotraj enega od treh pilotnih projektov GDI UP – Vključujoča UP – predstavlja osrednjo točko sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa sodeluje tudi z drugimi službami in centri Univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna skrbi za večjo vpetost in sodelovanje Univerze tako z organizacijami kot diplomanti (npr. z organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov), prav tako pa bo skrbela za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje Univerze.

Alumni pisarna UP je stičišče novih projektov Univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju. Medtem ko si je UP že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

- trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),

- odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),

- tehnološkem razvoju (prenos dobrih praks, intelektualna zaščita) in

- razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Za potrebe dela v Alumni pisarni UP iščejo diplomanta Fakultete za vede o zdravju, ki želi delati v ustvarjalnem in stimulativnem okolju ter pri tem ostajati v stiku z delovnim okoljem.

Koga iščejo?

Iščejo zelo raznolike profile, diplomante UP FVZ, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za alumne UP in širše. Pozicija je odprta tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik je angleščina.

Idealen kandidat/-ka – Se najdete?

Idealni kandidat oz. kandidatka je zaključil/-a študij na UP FVZ in nato del svoje kariere preživel/-a v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, sedaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume, kakšno vlogo bi morala Univerza igrati kot gonilna sila regionalnega razvoja ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela.

Kaj ponujajo?

- delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,

- strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,

- posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,

- po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,

- neomejeno količino novih izzivov.

Več o prostem delovnem mestu v Alumni pisarni UP si lahko preberete na povezavi.

Postanite del ekipe in v mladem kolektivu soustvarjajte nove oblike sodelovanja v družbi prihodnosti! Naredite prvi korak in oddajte vašo prijavo!

Alumni UP

Alumni UP predstavlja stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov UP, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja. Članstvo v Alumni UP je največkrat pridobljeno ob diplomiranju, lahko pa tudi kadarkoli kasneje ob izpolnitvi e- pristopne izjave v Alumni UP. Članstvo v združenju je prostovoljno in brezplačno ter prinaša tudi druge številne ugodnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Deli novico: