KLJUB VEČLETNIM POGOVOROM NI BILO DOGOVORA: V Kopru so presekali gordijski vozel, Ankaran pa zdaj toži

Ankaran

Spor zaradi odloka o razdelitvi ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih, s katerim si je Mestna občina Koper (MOK) določila 94,05 odstotka ustanoviteljskih pravic in dolžnosti v javnih zavodih, ostalo pa prepustila Občini Ankaran, se seli na sodišče. Ankaran MOK očita enostransko odločitev, ki naj bi prekinila "napore za sporazumno reševanje delitve", zato naj bi bili za zaščito svojih interesov prisiljeni uporabiti "vsa pravna sredstva".

Občina Ankaran je vložila tožbo zoper Mestno občino Koper (MOK), saj se ne strinjajo z odlokom MOK o razdelitvi ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih, po katerem MOK pripada 94,05 odstotka ustanoviteljskih pravic in dolžnosti v javnih zavodih. MOK očitajo enostransko odločitev, ki naj bi prekinila "napore za sporazumno reševanje delitve". Mestni svet MOK je namreč 22. junija 2023 sprejel Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij MOK, a kot poudarjajo v kabinetu župana Gregorja Strmčnika, "brez usklajevanj z Občino Ankaran", ki se z nekaterimi določili tega odloka ne strinja

V vodstvu ankaranske občine pojasnjujejo, da gre za nerazdeljeno premoženje med koprsko in ankaransko občino ter za še neurejene ustanoviteljske pravice in obveznosti v skupnih zavodih, skladih, agencijah in javnih podjetjih. 

"V preteklosti sta se MOK in Občina Ankaran glede delitvene bilance skušali sporazumno dogovoriti in poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani. Kljub temu da je Občina Ankaran ves čas spodbujala dogovorni način reševanja problematike, pa je MOK naposled svojo odločitev nepričakovano sprejela enostransko, brez soglasja in v nasprotju s stališči Občine Ankaran," so prepričani.

V MOK svojo odločitev utemeljujejo s tem, da kljub večletnim pogovorom z Občino Ankaran niso prišli do soglasja glede vseh odprtih točk. "Tako smo se letos odločili, da se opremo na zakonsko podlago, po katerem je premoženje, v primeru, ko med občinama ni soglasja, razdeljeno na dan 1. 1. 2015," pojasnjujejo. Pri tem se sklicujejo na zakon o lokalni samoupravi, po katerem občina postane ustanoviteljica in prevzame pravice ter obveznosti do javnih zavodov in podjetij, ki opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati na njenem območju. V ostalih primerih postane MOK soustanoviteljica po kriteriju števila prebivalcev, in sicer 94,05-odstotna soustanoviteljica, medtem ko je delež Občine Ankaran 5,95-odstoten.

To odločitev je junija letos potrdil tudi občinski svet. "Prepričani smo, da je ta odločitev pravilna, ne nasprotujemo pa predlogu Občine Ankaran, da to povsem novo pravno vprašanje v Republiki Sloveniji dokončno razreši sodba sodišča," sporočajo iz kabineta župana Aleša Bržana.

Spor med MOK in občino Ankaran se že odraža v konkretnih odločitvah, ki jih občini sprejemata; tako ankaranska občina ni podala soglasja k imenovanju novih nadzornikov v Marjetici Koper, kar potrjuje zaostrovanje odnosov med obema občinama; dogovora ni tudi glede kapitalskih pravic v primeru stanovanjskega sklada.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
 |  13 .09. 2023 ob  07: 58
Se mi zdi pametno, da je Koper izsili tožbo, ker včasih je res najboljše, da o kakšni zadevi odloči sodišče. Sicer ne bo sodbe čez noč, bo pa definitivno prej, kot se da s Strmčnikom zaključiti pogovor.
Alessandro |  12 .09. 2023 ob  16: 26
Ne prav zanima ,kaj je prineslo ankarancanom ,ko so postali občina..
hribi |  12 .09. 2023 ob  15: 39
Strmčnik se je marsikaj naučil od Popoviča. Na žalost tudi pokvarjenost in aroganco.