KOPRSKA OBČINA IŠČE ZOBOZDRAVNIKE: Rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije se izteče 16. aprila

Koper

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev treh koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine. Rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije se izteče v torek, 16. aprila.

Mestna občina Koper (MOK) je objavila javni razpis za podelitev skupno treh koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine v MOK. Rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije se izteče v torek, 16. aprila 2024

Občina bo podelila dve koncesiji za zobozdravstveno varstvo odraslih v obsegu enega programa (koncesiji A in B) in eno koncesijo za zobozdravstveno varstvo mladine, prav tako v obsegu enega programa. Zainteresirani morajo ponudbe oddati za vsak posamezni razpisani program posebej. 

Med razpisnimi pogoji je zapisano, da mora koncesionar pričeti z opravljanjem koncesijske dejavnosti najkasneje v roku šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije, vnasprotnem primeru lahko občina z odločbo odvzame podeljeno koncesijo. Koncesija se podeli za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, "s podelitvijo treh dodatnih koncesij občina povečuje dostopnost do zobozdravstvenih storitev."