MED PREDLOGI ZA PIRANSKI OPN RAZVOJ "NOVE SILICIJEVE DOLINE": Civilna iniciativa nezadovoljna, v igri je referendum

Piran

V Piranu so v četrtek sklenili javno razgrnitev strateškega dela osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN). Na občini zaznavajo veliko nepoznavanja in nerazločevanja med strateškim in izvedbenim delom, a obljubljajo, da se bodo s predlagatelji pobud sestali in predloge skupaj pregledali. Do dokumenta so kritični v Civilni iniciativi Piran.

Namen strateškega dela OPN je v sodelovanju z javnostjo določiti nove dejavnosti in panoge, ki bi jih lahko razvijali v občini, so pojasnili na Občini Piran.

Ob dovzetnosti turizma za izredne zunanje vplive so javnost povprašali tudi, katera primerjalna prednost občine poleg turizma kaže potencial za nadaljnji razvoj: "Tovrstnih pobud ni bilo veliko. Zanimivi sta bili dve pobudi, ki sta predlagali, naj občina ustvari pogoje za novo 'Silicijevo dolino'. Preostali del pobud je poudarjal nadaljnji razvoj kmetijstva, kulture, športa in rekreacije ter pogojev za intelektualne storitve in dejavnosti."

Kot so poudarili, je v strateškem delu OPN zapisana ohranitev naravnih in kulturnih znamenitosti, izpostavljen pa je tudi pomen prehrambne samooskrbe, zato je poudarek na ohranjanju obstoječih kmetijskih zemljišč.

Dosedanje predloge bo pregledala delovna skupina 

Za namen nadaljnje razprave in vključevanja zainteresirane laične ter strokovne javnosti bo občina sicer predlagala sprejem sklepa o ustanovitvi delovne skupine, ki bo pregledala do sedaj zapisane predloge in skupaj z javnostjo poskusila preprečiti, da bi prihajalo do dvoumnih in napačnih interpretacij zapisanega. Končni cilj je namreč dokazati, da pri pripravi OPN ni skritih namenov.

Po njihovih navedbah je eden poglavitnih ciljev OPN tudi zaustavitev negativnih demografskih trendov, ki vodijo v stagnacijo razvoja in degradacijo prostora občine.

V viziji občine ni sprememb kmetijskih zemljišč v stavbna

Na občini ocenjujejo, da se večina prispelih pobud nanaša na spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno, vendar takšni predlogi ne sovpadajo s strateško vizija razvoja občine. Nekaj konkretnih pobud in pripomb posameznikov se nanaša na zaščito kmetijskih zemljišč, kulturne krajine, okolja in prostora. Občina se bo s predlagatelji sestala in skupaj bodo pregledali predloge in pripombe. Prav tako bodo pregledali bolj podrobne pripombe posameznih krajevnih skupnosti.

Kot sicer ugotavljajo, se veliko podanih pripomb nanaša na izvedbeni del, pri čemer je zaznati nepoznavanje in nerazločevanje strateškega od izvedbenega dela.

"Umeščanju v prostor je treba posvetiti izredno pozornost in tankočutnost," so prepričani na občini. Zato bodo za občinski svet po usklajevanju z vsemi zainteresiranimi skupinami, skupaj z izdelovalci OPN in okoljskega poročila, do vseh predlogov in pripomb zavzeli stališča, ki jih bodo nato predstavila občinskemu svetu v obravnavo, sprejem ali zavrnitev.

Na občini sicer načrtujejo sprejetje strateškega dela OPN do konca leta 2022 ali začetka naslednjega leta, nakar bi lahko začeli izdelavo izvedbenega dela OPN, za katerega upajo, da ga bodo sprejeli do konca leta 2024.

CI Piran nezadovoljna

Z osnutkom OPN pa niso zadovoljni v Civilni iniciativi Piran. Kot je pojasnil predstavnik civilne iniciative Davorin Petaros, občina pri pripravi strateškega prostorskega dokumenta ni naredila osnovnega koraka, in sicer v cilje OPN ni uvrstila trajnostnega razvoja in zelene usmeritve, ki vključuje prehransko samooskrbo in ohranitev kmetijskih zemljišč.

"Ta OPN ne odraža nobene strategije razvoja oz. razvojne usmeritve v prihodnost. Ta OPN zgolj opredeljuje tista območja, ki so predvidena že po starih zazidalnih načrtih in programih urejanja prostora," je dodal.

Po besedah Petarosa prav tako niso vključili krajevnih skupnosti, pač pa so bili upoštevane zgolj močne stranke, kar po njegovem mnenju predstavlja primer klientelizma.

Ob tem je potrdil, da je še vedno v igri tudi referendum o OPN: "V kolikor se volja prebivalcev vseh krajevnih skupnosti Občine Piran ne bo upoštevala, potem je referendum dejstvo."

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Pesceserra |  14 .03. 2022 ob  08: 08
Glede na izpuste čistilne na fornačah bo to bolj fonja dolina.....
Bižad |  12 .03. 2022 ob  08: 03
IIniciativa za pravičen Piran, seveda zdaj je Petaros edini krivec. Kaj pa naša vrla svetnica, ki ima celo bajto na črno, da ne govorim o kontinentalcih, ki so dvignili toliko nepremičnin na črno, da jih je verjetno več kot zakonito zgrajenih nepremičnin. V zaledju ima že vsaka druga njiva betonsko ploščo in na bjej brunarica ali kamp prikolica. Toliko o črnih gradnjah. Kosem pa hotel obnoviti porušeno kantino(tam stoji že 100let) je ne morem več, ker v občini piran ne dovolijo več takšnih objektov. Naša občina ni za občane je za bogate barjančane, gorjane in ravnince. Naši kričači so v svajsetih letih
Iniciativa za pravičen Piran |  11 .03. 2022 ob  19: 31
17
Kdaj lahko pričakujemo od KS Piran opredelitev glede črne gradnje svetnika Petarosa ki je hišo dvignil in si na vrhu naredil teraso? Njegov objekt namreč kvari veduto Pirana... Očitno veljajo v Piranu še vedno dvojna merila, naši lahko, ostali ne morejo....Župan pa tiho... Ortofoto posnetki povedo več kot laži...