MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA INŠTITUTA ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE: O prepletanju marksizma in krščanstva

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, Inštitut za zgodovinske študije vabi na dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Crossing the Lines between Marxism and Christianity in the 20th Century East-Central Europe, ki bo v spletni aplikaciji potekala 15. in 16. aprila 2021.

Na konferenci bodo osvetlili nacionalne in transnacionalne interakcije med marksizmom in krščanstvom, ki, čeprav nudijo odličen vpogled v intelektualne, kulturne, in politične dinamike 20. stoletja, doslej niso bile v ospredju raziskovalnega zanimanja. V sodelovanju s strokovnjaki iz različnih evropskih držav bodo osvetliti politična, diplomatska, sociološka, filozofska in teološka vprašanja, ki so se porajala ob poskusih zbliževanja in vzpostavitve tvornega razmerja med marksizmom in krščanstvom na območju srednje in vzhodne Evrope od časa pred in med drugo svetovno vojno pa vse do konca 20. stoletja in čez.

Dogodek organizirajo v okviru raziskovalnega projekta ARRS "Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931–1991". Program znanstvene konference se nahaja na tem naslovu. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku prek spleta. Zainteresirano publiko vabijo, da se registrira na naslovu: martina.zerak@zrs-kp.si.