NE ZAMUDITE RAZPISOV OBČINE KOPER: To bodo sofinancirali v letu 2022

Koper

Koprska občina bo tudi v letu 2022 sofinancirala delovanje društev in organizacij, ki se morajo za pridobitev sredstev prijaviti do 14. januarja. Objavili pa so tudi razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti ter delovanje turističnih društev. Več informacij najdete na uradni spletni strani občine.

Koprska občina je objavila razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva, za otroke in mladino, za društva ter ustanove, ki spodbujajo varstvo okolja, za kulturne programe, za promocijo zdravja in razpis za programe veteranskih organizacij, društev ter združenj, ki niso predmet drugih razpisov. Zainteresirani se lahko na razpise prijavijo do vključno petka, 14. januarja 2022.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov bodo podprli umetniške programe, delovanje in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore ter intermedija, likovno in galerijsko dejavnost, projekte samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in projekte založništva.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino bo občina sofinancirala programe za otroke do 14. leta starosti, ki med drugim prispevajo k dvigu kakovosti življenja otrok, spodbujajo ustvarjalnost in večjo vključenost različnih skupin. Poleg tega bo sofinancirala programe za mladino med 15. in 29. letom starosti, in sicer izobraževalne programe, programe za aktivno preživljanje prostega časa, za zmanjšanje diskriminacije, socialne izključenosti in nasilja ter prireditve za mlade.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov, bo sofinancirala programe društev, zveze društev, zavodov in drugih subjektov, ki niso predmet drugih razpisov koprske občine.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva bo sofinancirala programe na področju duševnega zdravja, dela z zasvojenimi, preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja in dela s povzročitelji nasilja. Predmet javnega razpisa je tudi sofinanciranje programov na področju dela z otroki in mladostniki, starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, programe na področju brezdomstva, programe, ki omogočajo podporno bivanje invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, namenjene zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine.

Dejavnosti ozaveščanja in vključevanja javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji zdravja, bo občina sofinancirala z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja.

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, pa bo finančno podprla aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varstva okolja ter čistejšemu okolju.

Objavljena tudi razpisa za področje turizma

Tudi letos so objavili javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti ter javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti je razdeljen na več sklopov, in sicer na sofinanciranje prireditev, velikih športnih prireditev in promocijskih aktivnosti.

Rok za prijave za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki so se izvajale od 1. januarja do vključno 14. januarja 2022 oziroma se bodo izvajale v obdobju od 15. januarja do 31. decembra 2022, je 14. januar.

Sicer ima Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper letos še dva dodatna roka za prijavo, in sicer do vključno 16. maja 2021 za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2022, in do vključno 12. septembra za prireditve in promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. do 12. septembra 2022 oz. v obdobju od 13. septembra do 21. decembra 2022.

Občina je objavila tudi javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, na katerega se lahko prijavijo samo društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma. Rok za prijavo na razpis je petek, 14. januar.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija