NOVA PRAVILA ZA PREGLEDNOST PLAČ: Prvič vključujejo tudi pravice nebinarnih oseb

Svet

Evropski parlament je potrdil nova pravila o zavezujočih ukrepih za preglednost plač. Podjetja bodo morala po novem razkriti informacije, s pomočjo katerih bodo zaposleni lažje primerjali plače in opozorili na obstoječe plačne vrzeli. Če bo plačna vrzel med spoloma višja kot pet odstotkov, bodo morala podjetja sprejeti ustrezne ukrepe.

Po novi zakonodaji, v Evropskem parlamentu sprejeti s 427 glasovi za, 79 proti in 76 vzdržanimi glasovi, bodo morale plačilne strukture za primerjavo plač temeljiti na spolno nevtralnih merilih, vključevati pa bodo morale tudi spolno nevtralne sisteme vrednotenja in razvrstitve delovnih mest. Objave prostih delovnih mest in nazivi delovnih mest bodo morali biti spolno nevtralni, postopki zaposlovanja pa nediskriminatorni, so sporočili iz parlamenta.

Če bo iz poročanja o plačilu razvidna vsaj petodstotna razlika v povprečnih plačah moških in žensk, bodo morali delodajalci v sodelovanju s predstavniki svojih zaposlenih izvesti skupno oceno plačil. Države članice bodo morale za delodajalce, ki ne bodo upoštevali pravil, določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Delavec, ki bo zaradi kršitve utrpel škodo, bo imel pravico do odškodnine. Nova pravila prvič vključujejo tudi presečno diskriminacijo in pravice nebinarnih oseb.

V skladu z novimi pravili bodo imeli delavci in njihovi predstavniki pravico do jasnih in celovitih informacij o svoji plači in povprečnih plačah, razčlenjenih po spolu. Prepovedani bodo tako prikrivanje višine plačil kot pogodbeni pogoji, ki delavcem prepovedujejo razkrivanje informacij o njihovem plačilu ali iskanje informacij o plačilu za iste ali druge kategorije delavcev.

Na področju plač se bo dokazno breme z delavca preneslo na delodajalca. Če bo delavec menil, da je prišlo do kršitve načela enakega plačila in zadevo predložil sodišču, bo moral delodajalec v skladu z nacionalno zakonodajo dokazati, da ni prišlo do diskriminacije.

Samira Rafaela (Renew Europe, Nizozemska) iz odbora za pravice žensk in enakost spolov je ob sprejemanju zakonodaje ocenila, da ima EU končno "zavezujoče ukrepe za spoprijemanje s plačno vrzeljo med spoloma, obenem pa so vsi državljani EU opolnomočeni, upoštevani in zaščiteni pred diskriminacijo pri plačilu".

Kira Marie Peter-Hansen (Zeleni/ESZ, Danska) z odbora za zaposlovanje in socialne zadeve pa v novih pravilih vidi jasen znak, "da v EU ne dopuščamo nikakršne diskriminacije pri plačilu na podlagi spola". "Delo žensk je že od nekdaj premalo cenjeno in premalo plačano," je podčrtala.

Ženske v EU sicer po podatkih Evropskega parlamenta pri opravljanju istega dela zaslužijo povprečno 13 odstotkov manj kot moški, pri čemer se vrednosti med državami članicami precej razlikujejo. V zadnjih desetih letih se je razlika zmanjšala le minimalno.

Spremembe mora zdaj uradno potrditi Svet EU, zakonodaja pa bo po sprejemu objavljena v Uradnem listu EU. Nova pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija