NOVA SLOVENIJA PIRAN: V osrčju programa skrb za ljudi in ohranitev zelenih površin

Piran

Občinski odbor Nova Slovenija - Piran je odbor z dolgoletno tradicijo v lokalnem okolju, ki s svojimi člani in programom soustvarja razvoj občine Piran.

V svojem programu posebej izpostavljajo nujnost sprejetja občinskega prostorskega načrta (OPN), ki mora odražati strategijo razvoja oziroma razvojne usmeritve v prihodnost. V Novi Sloveniji - Piran nasprotujejo novim pozidavam v občini in se zavzemajo za ohranjanje zelenih površin, pomembne pa so tudi nove kolesarske poti ter nova fekalna in meteorna kanalizacija.

Zato predlagajo, da se k pripravi novega OPN-ja povabi več lokalnih strokovnjakov z vseh področij ter prisluhne lokalnim skupnostim. V Svetem Petru izpostavljajo pomen lokalnih vodnih virov in pričakujejo, da bodo postali sestavni del strateškega dela OPN.

Na področju cestne infrastrukture si bodo prizadevali za spremembo Mejnega prehoda Sečovlje v maloobmejni mejni prehod ter zgraditev hitre ceste Dragonja–Koper. Podprli bodo izgradnjo parkirnih hiš v Piranu in Luciji, za rešitev perečega problema parkiranja pa predlagajo brezplačne abonmaje za parkiranje stalnih prebivalcev občine Piran. Predlagajo tudi ustanovitev službe, ki bo povezovala kulturne, športne in ostale aktivnosti, v povezavi s prevozi za turiste in domačine.

V njihovem programu je tudi vzpostavitev resnega ladijskega prevoza med obalnimi občinami. Skrb za ljudi je v osrčju programa Nove Slovenije - Piran, ki si bo prizadevala za ureditev prostorov in programov za mlade in starejše ter izvajanje primernih programov zanje. Več sredstev bodo namenili tudi društvom v občini, saj so motor in osnova družbe. Prav tako se bodo zavzemali, da se bo v občini Piran sprejela vizija turizma ter da bo občina Piran človeku prijazna in v sklopu kulturne dediščine prepoznavna v svetu.