Občina Piran bo posodobila celotno javno razsvetljavo

Piran

Piranska občina je danes podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Piran.

Piranska občina je decembra 2012 objavila javni razpis za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Piran. Občina je za izbor koncesionarja izbrala postopek konkurenčnega dialoga, in sicer iz razlogov, ker projekt obsega tako investicijo v obstoječo javno razsvetljavo kot tudi vzdrževanje javne razsvetljave za obdobje 20 let.

Izbran je bil ponudnik Javna razsvetljava, d. d., s partnerjem Eltec Petrol, d. o. o. Investicija znaša 1.304.000 evrov. To je znesek, ki ga bo ponudnik investirala v prenovo javne razsvetljave. Dela se bodo izvajala v dveh fazah. Prva faza predvideva sanacijo tehnične in cestne razsvetljave, razsvetljave stanovanjskih področij in dela arhitekturne in urbanistične razsvetljave. Ta naj bi bila zaključena do konca julija 2014. Druga faza pa predvideva sanacijo preostalega dela arhitekturne in urbanistične razsvetljave in naj bi bil končan do sredine marca 2015.

V občini Piran je vseh svetilk 3776, od tega je 1068 ustreznih s tehničnega ter vidika uredbe, kar pomeni, da je predmet te koncesije 2708 svetilk. Od tega 620 tehnične oz. cestne razsvetljave, 935 svetilk razsvetljave stanovanjskih področij in 1153 svetilk arhitekturne in urbanistične razsvetljave.

"Računamo na skoraj 990.000 kWh prihranka, kar je več kot 55 odstotkov, glede na sedanjo porabo. Od tega bo 99 odstotkov prihranka namenjenega koncesionarju za pokritje te prenove, en odstotek pa bo deležna občina," je izpostavil piranski župan Peter Bossman. Poleg prihranka je nadaljnji učinek ta, da bodo stroški vzdrževanja nižji, saj bodo obstoječe stare svetilke prenovljene in ne bodo zahtevale tolikšnega vzdrževanja, kot ga je bilo v zadnjih letih.

"Tretji pomembni cilj, ki ga bomo dosegli s podpisom pogodbe, je, da bomo imeli svetilke v občini Piran v skladu z uredbo in da bo zagotovljena večja urejenost in enotnost, upoštevajoč specifične zahteve obravnavanega območja, saj imamo danes v občini Piran več kot 60 različnih tipov svetilk," je sklenil Bossman.

Predvideva se tudi sanacija drogov razsvetljave in prižigališč

V sklopu osnovne investicije poleg zamenjav svetilk se predvidena tudi sanacija drogov razsvetljave ter prižigališč. Po besedah direktorja Javne razsvetljave, Stanka Furlana, bodo uporabljene najsodobnejše svetilke s svetlobnimi viri z visokim svetlobno-tehničnim izkoristkom.

V občini Piran je vseh svetilk 3776, od tega je 1068 ustreznih s tehničnega ter vidika uredbe, kar pomeni, da je predmet te koncesije 2708 svetilk. Od tega 620 tehnične oz. cestne razsvetljave, 935 svetilk razsvetljave stanovanjskih področij in 1153 svetilk arhitekturne in urbanistične razsvetljave.

Deli novico:

Buio |  22 .10. 2013 ob  09: 07
V občini je tema-že dolgo in globoka!Tudi pri tem projektu,bo nekdo dobil parcelo za vikend in še kaj drobiža-svetilo bo le ko bo polna luna.
sveti jurij |  18 .10. 2013 ob  20: 42
Špakerja je strah , da ga bo izrinil don Boris.
Vojko L. |  18 .10. 2013 ob  08: 09
Obrnili se bodo sila veliki denarji. Upam, da pošteno!
žal |  17 .10. 2013 ob  21: 54
je to rešitev iz leta '80...
lučka |  17 .10. 2013 ob  17: 39
Koper je končan, zdaj pa še par miljonska investicija v Piranu