ODDAJA NEPROFITNIH STANOVANJ: Seznama o uvrstitvi na prednostno listo po šestih mesecih še vedno ni

Koper

Številni, ki so pred šestimi meseci oddali vlogo za najem neprofitnih stanovanj na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JJS MOK), še vedno niso prejeli informacije, ali so uvrščeni na prednostno listo upravičencev za ta stanovanja. To informacijo bi po njihovem mnenju skladno z besedilom javnega razpisa morali prejeti v roku šestih mesecev, vendar do danes JSS MOK tega seznama še ni objavil. Preverili smo, zakaj ne.

 

Kot menijo nekateri občani, ki so se prijavili na razpis za najem neprofitnih informacij, bi informacijo o uvrstitvi ali neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj skladno z besedilom javnega razpisa morali prejeti v začetku januarja, pa je niso.

V razpisu je bilo namreč navedeno, da bo seznam javno objavljen v roku šestih mesecev po zaključku razpisa, kar naj bi bilo - glede na to, da je bil rok za oddajo vlog 5. junij 2023, v začetku januarja 2024

Po pojasnila smo se obrnili na JJS MOK. Kot navajajo, je na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na JJS MOK prispelo 815 prijav. "Pri obravnavi vlog smo za 2000 oseb (prosilcev in njihovih družinskih članov) določeno dokumentacijo pridobivali od prosilcev, določeno pa pridobivamo pri pristojnih organih po uradni dolžnosti. Vseh potrebnih podatkov za 2000 oseb, ki jih pridobivamo po uradni dolžnosti, še nismo prejeli. Zaradi navedenega vseh potrebnih preverb še nismo mogli opraviti."

Čeprav nekateri, ki so vlogo pravočasno oddali, menijo, da JJS MOK s svojim ravnanjem in podaljševanjem roka objave seznama krši določbe razpisa in postavlja v neenakopraven položaj tiste prosilce, ki so svoje vloge oddali pravočasno, pa v JJS MOK menijo, da to ne drži. Kot pojasnjujejo, je rok za izdajo odločbe o uvrstitvi ali neuvrstitvi na prednostno listo določen v 24. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in tudi v samem razpisu.

Ta določa, da odločbo o uvrstitvi oziroma neuvrstitivi na prednostno listo upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, izda pooblaščena oseba najemodajalca v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa. "Menimo, da se dikcija iz Pravilnika o zaključku razpisa ne nanaša na zadnji dan oddaje vloge, temveč, da se razpis zaključi po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov oziroma podatkov - tako s strani prosilcev, kot s strani pristojnih inštitucij. Odločbo lahko torej izdamo šele po pridobitvi in obdelavi vseh potrebnih podatkov."

Kot še navajajo, bo seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, javno objavljen po pridobitvi in obdelavi vseh potrebnih podatkov na enak način kot razpis. Kdaj bo to, pa niso pojasnili.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija