ORIENTACIJSKI DAN ZA 65 NOVIH TUJIH ŠTUDENTOV: V Koper prihajajo iz 15 različnih držav

Koper

Fakultete Univerze na Primorskem (UP) bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 14. februarja, in v soboto, 15. februarja, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega šolanja. Danes so na UP sprejeli tudi 65 tujih študentov, ki bodo tri mesece opravljali študijske obveznosti in spoznavali slovensko kulturo ter običaje. Prihajajo iz 15 različnih držav, ne le evropskih.

Univerza na Primorskem je v študijskem letu 2020/2021 razpisala skupno 1578 mest, od tega 1183 za redni študij in 395 za izredni študij, na fakultetah:

Fakultete bodo dijake sprejemale v dveh intervalih: v petek ob 10. in 15. uri, v soboto pa ob 10. uri.

Na organiziranih srečanjih jih bodo nagovorili dekani, profesorji in predstavniki fakultet, ki jim bodo podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov ter možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju.

Svoje izkušnje bodo z dijaki oziroma bodočimi študenti podelili tudi predstavniki Študentskih svetov posameznih fakultet. Dijakom svetujejo, naj se na prihajajočih informativnih dnevih dobro informirajo o vseh vprašanjih, ki se dotikajo njihovega želenega študija. Študenti bodo dijake seznanili z informacijami o študentski prehrani, predstavili bodo obštudijske aktivnosti in projekte, ki obsegajo področja športa, kulture, mednarodnega sodelovanja in sociale. Dijaki si bodo lahko ogledali tudi prostore izbrane fakultete.

V ponedeljek, 17. februarja, se prične spomladanski semester, ki bo trajal do 29. maja 2020. Univerza na Primorskem pred pričetkom tega obdobja organizira t. i. Orientacijske dneve za tuje študente, ki na šest fakultet UP prihajajo iz držav Belgije, Brazilije, Češke, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Španije in Turčije.

65 tujih študentov so sprejeli danes. Pri tem so jim v pomoč študenti tutorji, ki so posebej usposobljeni za tovrstne dejavnosti.

Vsi zainteresirani lahko vse potrebne podatke pridobijo na spletnih straneh UP in članic ter na spletnem FB omrežju, na voljo pa so jim strokovne službe prek kontaktov v nadaljevanju:

  • UP FHŠ:referat za študijske zadeve, tel: 05/663-7741, e-naslov: referat@fhs.upr.si
  • UP FM:referat za študijske zadeve, tel: 05/610-2017, e-naslov: referat@fm-kp.si
  • UP FAMNIT: referat za študijske zadeve, tel: 05/611-7575, e-naslov: referat@famnit.upr.si
  • UP FTŠ TURISTICA: referat za študijske zadeve, tel: 05/617-7027 ali 05/617-7028, e-naslov: referat@fts.upr.si
  • UP FVZ: referat za študijske zadeve, tel: 05/662-6461, e-naslov: referat@fvz.upr.si
  • UP PEF: referat za študijske zadeve, tel: 05/663-1270, e-naslov: referat@pef.upr.si
  • Pridružena članica FD:referat za študijske zadeve, tel: 05/923-5010, e-naslov: referat@fd.si