PETAROS PROTI OKOLJU PIRAN: Izdelajo naj nov program, Zadković naj umakne potrjevanje cen

Piran

Piranski občinski svetnik Davorin Petaros se ne strinja s cenami, po katerih bi Okolje Piran Pirančanom zaračunavalo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Kot je navedeno v predlogu, ki je bil včeraj poslan županu Đeniu Zadkoviću, se Okolje Piran ne drži predpisov, ki veljajo pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini, zato naj se z dnevnega reda občinske seje, ki bo prihodnji teden, umakne 5. točka, ki predvideva potrditev cen.

S takšnim predlogom Davorina Petarosa se strinja celotna svetniška skupina stranke GZOP in je včeraj s prvopodpisanim Petarosom piranskemu županu Đeniu Zadkoviću poslala predlog za umik 5. točke dnevnega reda 25. redne seje občinskega sveta, ki bo v torek.

Gre za točko dnevnega reda, po kateri bodo svetniki potrjevali cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v piranski občini. "Ugotavljamo, da občina ne izpolnjuje obveze po aktu o pogojih pristopa Republike Slovenije k EU in zakonskih obveznosti občine glede opremljenosti in izvajanja nalog javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda po uredbi in operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih voda," so zapisali v svetniški skupini GZOP.

Zadkoviću zato predlagajo, da na osnovi zakona o varstvu okolja in ostalih že omenjenih aktov in uredb, piranska občina sama pripravi in sprejme svoj program odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Ta bo osnova za izvajanje, občani bodo informirani glede svojih obvez in obvez občine, bo pa tudi osnova za programiranje sredstev, določi pa naj tudi termin za reševanje zamujenih rokov za izvedbo.

"Ugotavljamo, da je Občina Piran oziroma župan v letošnjem letu Okolju Piran potrdila nezakonit program izvajanja nalog, ki ne zajema vseh načrtov nalog po občinskem odloku in uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda … kar pomeni, da je neoperativen tudi v smislu izvajanja in nadzora in zato ne bi smel biti potrjen," so zapisali v dopisu Zadkoviću v svetniški skupini GZOP.

Občini predlagajo, da Okolju Piran naloži izdelavo novega programa in da se 5. točka dnevnega reda občinske seje, na kateri naj bi svetniki potrjevali cene storitev Okolja Piran, umakne iz obravnave.  

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Menebriga |  05 .11. 2021 ob  18: 33
Bravo Petaros