PO NAPETI SEJI V IZOLI POTRDILI INTERVENTNE UKREPE: Komljancu soglasje za direktorja zdravstvenega doma

Izola

Občinski svet Občine Izola je na dopisni seji sprejel interventne ukrepe zaradi novega koronavirusa, hkrati pa obravnaval tudi nekatere druge teme, kar je že pred sejo razjezilo del svetnikov. Občinski svet je med drugim podal soglasje k imenovanju Evgenija Komljanca za direktorja tamkajšnjega zdravstvenega doma. Del svetnikov se je glasovanja vzdržal. Nabor interventnih ukrepov za zmanjševanje posledic epidemije so na dopisni seji sprejeli tudi v Piranu. 

Izolski občinski svet je tako potrdil predlog župana Danila Markočiča o interventnih ukrepih v zvezi s covidom-19, ki vključujejo oprostitev plačila vrtca za starše za čas zaprtja vrtcev, oprostitev plačila občinske takse za uporabnike javnih površin od 15. marca do 30. maja ter oprostitev takse za oglaševanje prodaje blaga in storitev za zavezance za isto obdobje.

Predvidena je tudi oprostitev plačila najemnin za občinske poslovne prostore, za katere velja prepoved prodaje blaga in storitev, in za društva, ki imajo v najemu občinske poslovne prostore, za obdobje od 16. marca do 30. aprila. Obenem bo občina zaprosila finančno upravo, da podaljša rok plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe za leto 2020.

Del občinskih svetnikov sicer ni podprl predlaganega dnevnega reda. Pred tem so javno opozorili, da je župan nanj uvrstil tudi poročila, programe dela in finančne načrte nekaterih javnih zavodov, "ki v tem trenutku zagotovo niso nobena prioriteta, odločanje o njih pa bo itak zgolj formalno".

Markočič je v odzivu na kritike pojasnil, da so se na kolegiju občinskega sveta v prvi polovici marca isti svetniki s sklicem korespondenčne seje strinjali ter niso imeli pomislekov glede dopisne obravnave poročil, programov dela in finančnih načrtov nekaterih javnih zavodov. Na kolegiju je bilo tudi rečeno, naj župan umesti dodatne točke na dnevni red, če bi se za to pokazala potreba. Tako je med drugim župan dodal predlog soglasja k imenovanju direktorja zdravstvenega doma, ki je bil na svetu zavoda sicer soglasno potrjen.

Komljanec dobil soglasje 

V nadaljevanju seje je občinski svet tako z večino sprejel letna poročila in programe dela nekaterih občinskih javnih zavodov. Potrdil je tudi sklep o menjavi zemljišč med občino in Kmetijsko zadrugo Agraria, in sicer gre za kompleks nepremičnin v lasti občine med mestnim stadionom in pokopališčem, ki ga ima Agraria v najemu za potrebe vrtnarije oz. cvetličarne, ter Agrariina zemljišča na območju industrijske cone jug.

Prav tako je občinski svet dal soglasje k imenovanju Evgenija Komljanca za direktorja zdravstvenega doma. Komljanec je zdravstveni dom vodil že med leti 2002–2009 in 2011–2019, zadnje leto pa je vodil javni zavod kot vršilec dolžnosti.

Nabor interventnih ukrepov sprejeli tudi v Piranu

O naboru ukrepov, ki jih je predlagal župan Đenio Zadković, smo že pisali, med drugim pa obsega zadržanje izvrševanja občinskega proračuna za 45 dni ter podaljšanje rokov za prijavo na občinske razpise, ki se iztečejo 3. aprila, na 24. april.

Piranski občinski svet Občine Piran je potrdil še odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija