POMEMBEN MEJNIK: Mednarodni projekt o kulturni dediščini z napredkom pri sodelovanju

Koper

Mednarodni projekt, ki primerja zakonodajo o kulturnih dobrinah med Slovenijo in Turčijo, financiran s strani Javne agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), je dosegel pomemben mejnik. Projekt, ki ga vodi UP FTŠ TURISTICA na slovenski strani in Univerza Istanbul, Pravna fakulteta na turški strani, se je razširil v vsebinsko mednarodno sodelovanje.

Poleg Slovenije in Turčije so se v razpravo o reševanju sporov glede vračanja zadržanih kulturnih dobrin vključili tudi strokovnjaki iz Italije in Malte. Projekt, ki ga na slovenski strani vodi prof. dr. Tadeja Jere Jakulin s Turistice, združuje prakse in priporočila strokovnjakov iz različnih disciplin, kot so humanistične študije, pravo in turizem in poudarja pomen mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Znanstveni kolokviji, ki se na to temo odvijajo na štiri mesece, so postali platforma za izmenjavo idej in razumevanje kompleksnosti reševanja sporov o vračanju kulturne dediščine.

Sodelovanje med raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije, Turčije, Italije ter Malte prinaša dragocene vpoglede in odpira nove poti razumevanja problematike vračanja in interpretiranja zadržane kulturne dediščine. Poseben prispevek k projektu so na zadnjem kolokviju, ki se je zaključil 2. februarja v prostorih portoroške Turistice, so prispevali raziskovalci Unescove katedre na UP Fakulteti za humanistične študije s predstojnico prof. dr. Ireno Lazar, ter zgodovinar in poznavalec zadržane kulturne dediščine v Italiji prof. dr. Salvator Žitko. Dr. Žitko je z italijansko kolegico dr. Anno Trono izpostavil nekatere nove vidike glede restitucije dediščine ter postavil diskurz razumevanja tematike in sodelovanja na novo raven.

To sodelovanje predstavlja pomemben korak naprej v razumevanju in reševanju izzivov, povezanih z varstvom, vračanjem in interpretiranjem zadržane kulturne dediščine med vpletenimi državami.