PRAVA IZBIRA JE IŽL: Zakaj Anton Baloh, Martina Soban, Manca Vadnjal in ostali zaupajo Danilu Markočiču? (VIDEO)

Izola

Izolsko županovo listo poleg županskega kandidata, Danila Markočiča, sestavlja deset kandidatov in deset kandidatk, ki so si med seboj različni po letih, izobrazbi, izkušnjah in še marsičem, a ravno njihova raznolikost dela Izolsko županovo listo edinstveno.

Izolsko županovo listo (IŽL) sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, kot so šolstvo, zdravstvo, kmetijstvo, ribištvo in turizem, pripadniki športnih, kulturnih in gasilskih društev ter predstavniki in zagovorniki vseh družbenih in starostnih skupin v Izoli.

Martina Soban, pediatrinja v izolskem zdravstvenem domu in prva kandidatka na Izolski županovi listi, meni, "da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pozitivno prispeva k razvoju Izole". Ob izvolitvi v občinski svet si bo prizadevala za uresničitev cilja, ki bo zagotovil pediatra vsakemu izolskemu otroku in družinskega zdravnika vsakemu občanu in občanki.

Ravnatelj Osnovne šole Vojke Šmuc Anton Baloh volivke in volivce vabi, da v nedeljo obkrožijo številko 6 za Danila Markočiča in številko 4 za Izolsko županovo listo. "Verjamem v program, ki ga je Danilo zastavil že v tekočem mandatu in nadaljevali ga bomo tudi v novem, z željo, da ga skupaj z vami še razširimo," so besede, s katerimi Baloh soobčanom in soobčankam predstavi svoje mnenje v kratkem predstavitvenem posnetku.

"V Danila Markočiča verjamem, ker rešitve išče s kompromisom in vedno najde izhodišče za dialog," izpostavlja Manca Vadnjal, zaposlena v Splošni bolnišnici Izola. Biti glas občanov in občank ter delati za njihovo dobro, sta vrednoti, ki jih že sedaj zasleduje pri opravljanju funkcije občinske svetnice.

Maja Cetin, profesorica glasbene pedagogike in strokovnjakinja na področju vzgoje in izobraževanja, poudarja, da se bo zavzemala za nadaljevanje in zaključek začetih projektov. Vse, ki so enakega mnenja, vabi, da se udeležijo predčasnih volitev ali volitev, ki bodo v nedeljo, 20. novembra in obkrožijo številko 6 za Danila Markočiča in številko 4 za Izolsko županovo listo.

Predstavitev vseh kandidatov na Izolski županovi listi si lahko ogledate na spletni strani IZL.