PROJEKT DESIRE: Ergonomsko oblikovanje bivalnih okolij za starejše odrasle

Koper

V Evropi beležimo porast staranja prebivalstva. Projekcije Eurostat-a nakazujejo, da bo leta 2050 28.5 odstotkov oseb v Evropi starejših od 65 let. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije sta ustrezno fizično in socialno okolje ključna za neodvisnost, samostojnost in zdravje starejših odraslih. Primerno bivalno okolje vpliva na kakovost življenja starejših odraslih in omogoča zdravo staranje. Kljub temu večina stanovanjskih objektov v Evropski uniji ne upošteva potreb in specifik starejših odraslih.

Prav omenjeno perečo tematiko naslavlja Erasmus+ projekt DESIRE (DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing), katerega slovenski partner je InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Na projektu sodelujejo raziskovalci Nastja Podrekar LoredanMatic Sašek, Dean Lipovac in dr. Nejc Šarabon.

V okviru projekta DESIRE raziskovalci pripravljajo inovativen učni načrt in usposabljanja s področja ergonomskega in restorativnega oblikovanja notranjega okolja za starejše odrasle z uporabo metod univerzalnega oblikovanja (Design4ALL), ki bodo namenjena študentom in strokovnjakom s področja gradbeništva in notranje opreme. V sodelovanju z ostalimi partnerskimi ustanovami iz Slovaške (Tehniška univerza v Bratislavi – koordinator projekta, Inštitut za etnologijo slovaške akademije znanosti), Portugalske (SHINE 2Europe) in Španije (CETEM) vzpostavljajo celostni učni načrt, ki bo namenjen ozaveščanju ter izobraževanju o potrebah starostnikov za varno, neodvisno in samostojno staranje v bivalnem okolju.

Delo na projektu DESIRE lahko spremljajte na družbenih omrežjih, tako da sledite ključniku #DESIREprojectEU, podrobneje o projektu pa si lahko preberete tudi na uradni spletni strani projekta DESIRE: https://projectdesire.eu/.