ZAKLJUČEK SPOMLADANSKE AKCIJE V IZOLI: S premično zbiralnico zbrali skoraj dve toni nevarnih odpadkov

Izola

V soboto, 20. maja, se je v Izoli zaključila spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. V petdnevni akciji so uporabniki lahko brezplačno predali nevarne odpadke na 23 lokacijah. Zbranih je bilo 1.885 kilogramov odpadkov, kar je 885 kilogramov več v primerjavi z lansko spomladansko akcijo.

Letošnja prva akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico je trajala od torka, 16. maja, do vključno sobote, 20. maja. Največ odpadkov je bilo zbranih drugi dan akcije na območju podeželja, kjer so uporabniki oddali 537 kg nevarnih odpadkov, s čemer so za 315 kg presegli lanskoletno količino zbranih odpadkov na tem območju.

Velik obisk so beležili tudi na dveh novih lokacijah, in sicer na parkirišču pri upravni enoti in v Župančičevi ulici. Količine zbranih odpadkov dokazujejo, da so uporabniki glede ravnanja z odpadki vedno bolj osveščeni, spremljajo obvestila Komunale Izola in se aktivno vključujejo oz. sodelujejo v tovrstnih akcijah.

Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo največ neuporabnih zdravil, odpadnega jedilnega olja, ostankov barve ter manjše električne in elektronske opreme.

Tudi tokratna akcija zbiranja nevarnih odpadkov je bila zelo uspešna. Zbrane odpadke bo Komunala Izola predala pooblaščenemu pogodbenemu prevzemniku.

Naslednja akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico bo izvedena v jesenskem času, predvidoma v mesecu oktobru. Do takrat lahko uporabniki nevarne odpadke brezplačno oddajo tudi v izolskem zbirnem centru, ki je odprt od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 ter v soboto med 9.00 in 12.00.

Vsem udeležencem akcije se zahvaljujejo za sodelovanje in njihov prispevek pri skrbi za manj obremenjeno in čistejše okolje.