ŽELITE POSTATI DOKTOR ZNANOSTI? Objavljeni so trije razpisi za mlade raziskovalce

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je objavilo tri razpise za mlade raziskovalce.

Predmet javnih razpisov je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Prvi javni razpis za kandidate ali kandidatke za mlade raziskovalce ali raziskovalke v letu 2023 je namenjen raziskovalnemu področju: Humanistika / Filozofija, raziskovalni program: Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti.

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 21. aprila do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 21. aprila (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Drugi je razpisan za raziskovalno področje: Družboslovje / Sociologija, raziskovalni program: Kineziologija za kakovost življenja.

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 22. maja do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 22. maja (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Tretji javni razpis za kandidate ali kandidatke za mlade raziskovalce ali raziskovalke v letu 2023 pa obsega raziskovalno področje: Humanistika / Zgodovinopisje, raziskovalni program: Sredozemlje in Slovenija.

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 22. maja do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 22. maja (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

????JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023???? Razpisujemo naslednja...

Posted by Znanstveno-raziskovalno središče Koper on Thursday, March 23, 2023

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

- pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,

- pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom,

- življenjepis,

- dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,

- uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,

- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,

- fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

Več informacij dobite na tej povezavi.