ZNANSTVENA KONFERENCA ZRS KOPER O GIBANJU OTROK: Kaj je najbolj pereč problem, ki se ga poskuša rešiti?

Piran

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) v sodelovanju s partnerskimi institucijami, Združenjem za pediatrijo Slovenije, Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, Pedagoškima fakultetama Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru, Biotehnično fakulteto Univerze v Ljubljani ter Skupnostjo vrtcev Slovenije, organizira že 10. jubilejno mednarodno znanstveno in strokovno konferenco 'Otrok v gibanju – A Child in Motion'. Potekala bo med 7. in 9. oktobrom 2019 v Kongresnem centru Grand Hotela Bernardin v Portorožu.

Letošnja jubilejna mednarodna znanstvena in strokovna konferenca 'Otrok v gibanju - A Child in Motion' poteka že deseto leto zapored. Tudi letos se odvija v Tednu otroka, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prvič je bila konferenca organizirana leta 2000 v Gozdu Martuljku.

"Predvsem sem vesel, da je v tem času širša strokovna javnost prepoznala kakovost in pomen tega kongresa. To je eden redkih kongresov, ki skuša pokriti vrzel med znanostjo in stroko. Vključuje delavnice, strokovne in znanstvene prispevke s ciljem zagotavljanja mostu med prakso (vzgojitelji, učitelji, pediatri) ter raziskovalci, strokovnjaki in tistimi, ki izobražujejo ta kader na univerzah in institucijah," je povedal direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot.

Rado Pišot

Naslov letošnje konference je 'Zagotovimo otroku in mladostniku aktivno okolje'. »Gre za najbolj pereč problem, ki ga želimo rešiti v današnjem času. Okolje mora biti aktivno z vidika gibalne aktivnosti, z vidika sprostitve, z vidika kompenzacije drugih obremenitev, ki so jih otroci deležni predvsem v sedečem položaju v šoli, a žal dostikrat tudi v prostem času,« je pojasnil Pišot.

Pomanjkanje gibalnih spodbud in nezadostna količina gibalne/športne aktivnosti v otrokovem življenju namreč ne botruje le neskladnostim v razvoju ter upadanju njegove odpornosti in zdravja, temveč predstavlja grožnjo tudi njegovim gibalnim in kognitivnim kompetencam, ustvarjalnosti ter čustvenemu in socialnemu dozorevanju. Današnji življenjski slog, ki ga oblikuje družba in ponuja mladim, vsekakor ne spodbuja aktivnosti in spremenljivosti, ki bi jo potrebovali otroci in mladostniki. Zato je potreba in v izziv stroki, da se s težavo primerno sooči.

Konferenca je tako namenjena preučevanju gibalnega razvoja otrok in iskanju vzvodov za boljšo kakovost življenja otrok in mladostnikov, torej vseh, ki delujejo na področju gibalne/športne aktivnosti ali vključujejo te vsebine v delo z otroki in mladostniki. Namenjena je kineziologom, športnim pedagogom, vzgojiteljem, razrednim učiteljem, pedagogom, psihologom, sociologom, specialnim pedagogom, zdravnikom, strokovnjakom s področja prehrane ter raziskovalcem omenjenih področij, da s svojim znanjem in najnovejšimi spoznanji prispevajo h kakovostnemu in zdravemu gibalnemu razvoju otrok.

10. konference 'Otrok v gibanju' se letos udeležuje več kot 250 udeležencev iz 14 različnih držav iz Evrope in drugih delov sveta (Slovenije, Hrvaške, Italije, Švedske, Nemčije, Španije, Portugalske, Ruske federacije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovaške, Češke, Egipta in Alžirije). Svoje najnovejše raziskave na tem področju bo predstavilo 17 vrhunskih plenarnih predavateljev in uvodničarjev.

"Predvsem bi izpostavil Anito Hökelmann iz Nemčije, ki je vrhunska strokovnjakinja predvsem pri povezovanju spodbude kognitivnega in gibalnega prostora, ki se razvija že od samega otroštva pa do pozne starosti, ter Marcelo González-Gross iz univerze v Madridu, ki se ukvarja predvsem s problemom debelosti in neaktivnosti," je dejal Pišot.

V okviru 10. mednarodne znanstvene in strokovne konference bo potekalo več različnih tematskih razprav v različnih tematskih sklopih (gibalne kompetence v celostnem razvoju otrok; biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja; psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka; prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka; uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka; fizično okolje kot spodbude gibalnega razvoja otroka; gibalna/športna aktivnost otrok). Tudi tokrat bo v okviru konference potekala sekcija delavnic, z namenom prenosa dobrih praks v vsakdanje delo.

Vzporedno z 10. znanstvenim in strokovnim kongresom 'Otrok v gibanju' bo potekala tudi mednarodna delavnica MED-HUB na temo aplikativnih znanosti in inovativnih tehnologij na področju zdravega življenjskega sloga evro-sredozemske regije. Vabljeni predavatelji bodo predstavili pomen interdisciplinarnega prepleta kineziologije, prehrane in kognitivnih znanosti v obdobju otrokovega razvoja za posodobitev študijskih programov. Delavnica bo potekala v sodelovanju med ZRS Koper in Evro-sredozemsko univerzo – EMUNI in je sofinancirana iz sklada Jean Monet.

Otvoritev mednarodnega simpozija bo v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ob 15. uri v Kongresnem centru Grand Hotela Bernardin v Portorožu. Več informacij na: www.ovg.si.

Deli novico: