"Zoper zakon o nepremičninah se bomo borili z vsemi pravnimi sredstvi"

Piran

Nepremičninski davek ni "prizadel" samo državljanov, njegovega učinka se bojijo tudi občine, ki bodo morale zaradi tega plačevati visoke zneske za svoje nepremičnine. Strah pred odtekanjem proračunskih sredstev za polnjenje državne blagajne je zato številne občine pognal v boj proti omenjenemu davku. V Piranu je občinski svet določil, da številnim stavbam dodeli status javnega dobra in tako privarčuje skoraj 300.000 evrov. O tem, zakaj so se odločili za ta korak, smo se pogovarjali s podžupanjo Meiro Hot.

Od kod odločitev za podelitev statusa javnega dobra številnim občinskim stavbam?

Vse občine bodo zaradi določb Zakona o davku na nepremičnine neposredno prizadete, saj so tudi občine v zakonu opredeljene kot davčne zavezanke. Občina Piran je vseskozi preko SOS (Skupnosti občin Slovenije) neposredno opozarjala državne organe, da je dodatna obremenitev občin v času hude gospodarske krize nesprejemljiva in bo imela nevzdržne posledice na občinske proračune. Kljub temu je bil zakon sprejet. 

Po temeljiti preučitvi zakona, ki v 8. členu v 4. točki določa, da so plačila davka oproščene nepremičnine s statusom javnega dobra, so občinske strokovne službe Občinskemu svetu Občine Piran predlagale, da se pri določenih nepremičninah v lasti Občine Piran, ki dejansko služijo splošni rabi in se v njih izvajajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Občina mora s svojim premoženjem ravnati gospodarno. Menimo, da je sklep upravičen, saj vse stavbe na seznamu ustrezajo določbam Stvarnopravnega zakonika, ki v 19. členu definira javno dobro kot stvar, ki jo lahko ob enakih pogojih vsakdo uporablja. Številne občinske stavbe, kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi, nekateri kulturni in športni objekti, dejansko služijo splošni rabi in so pod enakimi pogoji dostopni vsem. Menim, da bi vse te objekte država že ob sprejemanju besedila zakona morala oprostiti obdavčitve, saj dejansko služijo splošni rabi.

Je to napoved "vojne" državi zaradi oderuških davkov?

Menimo, da je država pri sprejemanju novega Zakona o davku na nepremičnine nastopila arbitrarno, brez upoštevanja stroke in argumentov zainteresirane javnosti. Z dodatnimi davčnimi obremenitvami bo proračun Občine Piran bistveno obremenjen; posledično bo na razpolago manj denarja za izvedbo nujno potrebnih investicij, vlaganja v šport oziroma v lajšanje socialnih stisk. Ne podpiramo politike države, s katero se preko novih davčnih obremenitev zgolj krpa državni proračun in polni proračunsko luknjo.

Ali podpirate ustavno presojo zakona?

Vsekakor podpiram tudi ustavno presojo zakona. 

Je to rešitev za občino, da ne plača nepremičninskega davka?

Občina je s sprejemom sklepa prihranila 280.710 evrov davka na nepremičnine, ki bi ga v nasprotnem morala plačati državi. Občina ostaja zavezana plačati davek na nepremičnine za druge objekte, ki ne ustrezajo določbam zakona o javnem dobru, na primer poslovni prostori in stanovanja v lasti občine.

Ali menite, da lahko pride do razveljavitve sklepa, ki bo onemogočil podelitev statusa javnega dobra šolam, vrtcem itd.?

Menim, da je sklep občinskega sveta veljaven, saj je sprejet po zakonitem postopku. 21. člen ZGO-1 jasno definira postopek vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra. V skladu z določbami zakona objekt pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Zahtevo za vzpostavitev javnega dobra poda župan in se vpiše pri zemljiški knjigi. Ni torej pravne podlage za razveljavitev sklepa občinskega sveta, kakor menijo na GURSU. Vsekakor pa obstaja možnost, da bo Vlada predlagala spremembe Zakona o davku na nepremičnine in s tem "povozila " sklep, ki je bil sprejet na seji sveta dne 10. 12. 2013.

Kaj boste storili v primeru če država zakonsko "povozi" sklep občinskega sveta? 

Dejstvo je, da je zakon o davku na nepremičnine nepravičen do naših občanov. Zato se bomo zoper njega borili z vsemi pravnimi sredstvi. V tem smo si vse občine enotne.

Deli novico:

stric iz ozadja |  14 .12. 2013 ob  13: 39
Meira koliko pa bo plačal striček, ki se ve da z plačo od 600 eur kod zidar ne more imeti v nepremičninah 30 mio eur....ali pa bodo strici poravnali vse...
selektivna_kriza |  14 .12. 2013 ob  12: 47
"Občina Piran je vseskozi preko SOS (Skupnosti občin Slovenije) neposredno opozarjala državne organe, da je dodatna obremenitev občin v času hude gospodarske krize nesprejemljiva in bo imela nevzdržne posledice na občinske proračune."

To se vam zdi nesprejemljivo, ne zdi pa se vam nesprejemljivo, da v času krize mečete denar za referendume, kjer je bilo jasno, da boste izgubili? Ni se vam zdelo nesprejemljivo, da greste v študije, projektiranje in ostale postopke za izredno drage nepremičninske projekte, ki jih nihče noče, niso potrebni in so predragi? Koliko milijonov je šlo za študijo Nove Lucije, golf igrišča in pozidavo grape? Predčasno ste prekinili pogodbo za najem skladišč soli in še vedno ne veste kaj bi z njimi sploh počeli. Krožišča in rastline ob cesti, ki bodo čez nekaj let ogrožale varnost v cestnem prometu, tako kot po celem Portorožu. A za to ni krize?

Občani ne poznajo krize, ko ste jim prek Okolja navili cene odvoza smeti? Kakšno storitev pa sploh ponujate? Z novim letom boste še ceno vode poslali v nebesa, zaradi investicij? A je sploh potrebno omeniti ogrevanje?
Vojko L. |  14 .12. 2013 ob  10: 46
Bolano. Zdrava pamet nas zapušča. In občinska deklina ne razume, da se tudi "mi drugi" borimo proti praznenju naših žepov. Zato ne bomo plačevali "občinskih reči", se temu izmikali, zahtevali znižanje njihovih stroškov, odpuščanje oblastnikov, njihovih birokratčikov in aparatčikov. Mislim, teligenca pa taka. Ljisic do ljisic.
In ostale obcine? |  14 .12. 2013 ob  10: 43
Saj, promocija je vazna :)