21. SLAVNOSTNA AKADEMIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM: Podelitev nagrad vsem, ki so prispevali k njenemu razvoju in uspehu (FOTO)

Koper

Univerza na Primorskem vsako leto obeležuje obletnice obstoja v tednu okoli 17. marca, saj je bila 17. marca 2003 vpisana v Sodni register. Tako vsako leto poteka Teden UP, znotraj njega pa vedno Slavnostna akademija, na kateri UP podeli nagrade vsem, ki so s svojim delom ali aktivnostmi prispevali k ugledu, razvoju in uspehu univerze.

Tokratna akademija se je začela s posebno priložnostjo– v družbi prve rektorice, dr. Lucije Čok, obeh rektorjev – dr. Rada Bohinca in dr. Dragana Marušiča, je dr. Klavdija Kutnar, ki je dosedanjo insignijo nosila v prvem mandatu, sprejela novo insignijo. Prvo rektorsko insignijo je ob nastanku podaril oblikovalec Oskar Kogoj, sedaj pa so jo vsi, ki so jo ponosno in odgovorno nosili s podpisi spravili v spominski okvir. Z novim desetletjem je univerzi oblikovanje nove insignije podaril akademski slikar, dr. Tilen Žbona, visokošolski učitelj na Univerzi na Primorskem in pobudnik vzpostavitve umetniških študijskih programov Vizualne umetnosti in oblikovanja na Univerzi na Primorskem.

Prisotne je najprej nagovorila rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, ki je v nagovoru poudarila: "Tako naša univerza, ki je sicer v Republiki Sloveniji še vedno največkrat predstavljena zgolj kot najmlajša in najmanjša javna univerza, prevzema vodilno vlogo pri oblikovanju prihodnosti gradbenega ekosistema v Evropski uniji in se zavezuje k spoštovanju treh temeljnih vrednot Novega evropskega Bauhausa: trajnost, lepota in povezanost."

Posted by Univerza na Primorskem / University of Primorska on Utorak, 19. mart 2024.

Poseben pozdrav je študentkam in študentom namenila Lana Erjavec, predsednica Študentskega sveta UP: "Vsem študentom bi se rada zahvalila za vaš pomemben prispevek pri soustvarjanju naše univerzitetne skupnosti. Cenim, da svoj prosti čas in energijo posvečate izboljševanju izkušnje vseh UPjevcev. Vedno znova me navdušuje kako smo zagnani, polni želje po znanju in volje po spreminjanju sveta na bolje."

Lani je Univerza na Primorskem na Slavnostni akademiji gostila slavnostno govornico Mariyo Gabriel, v vlogi Evropske komisarke, ki je prizadevanja za  krepitev visokošolskih institucij uresničila tudi v ustvarjanju ENIHEI – Evropske mreže inovativnih visokošolskih ustanov, katere članica je tudi UP. Tokrat je bila povabljena kot slavnostna govornica, a je morala zaradi obveznosti, povezanimi s prevzemom predsedovanja Vladi Republike Bolgarije, prisotnost omejiti na video nagovor. Osebno se bodo z njo na UP srečali, ko ji bodo predali podeljen Častni doktorat UP za leto 2023. V svojem nagovoru pa je poudarila: "Vsem na Univerzi na Primorskem čestitam in se zahvaljujem, da aktivno sodelujete pri ključnih evropskih pobudah na področju visokega šolstva. Vi ste konkreten primer tega, kako s povezovanjem inovacijske in izobraževalne sfere spodbujamo podjetniški duh prihodnje generacije."

V nadaljevanju so bile podeljene nagrade UP za leto 2023. Prejemnice in prejemniki nagrad Univerze na Primorskem za leto 2023 so:

Zaslužni profesor Univerze na Primorskem:

 - prof. dr. Rado Bohinc

Svečana listina Univerze na Primorskem:

 - doc. dr. Aleksandar Tošić (UP FAMNIT in UP IAM)

 - doc. dr. Žiga Kozinc (UP FVZ)

Zlata plaketa Univerze na Primorskem

 - izr. prof. dr. Jernej Vičič (predlagateljica rektorica)

 - Skupina sodelavk UP FHŠ za pridobitev UNESCO katedre (izr. prof. dr. Alenka Tomaž, prof. dr. Irena Lazar, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Neža Čebron Lipovec in doc. dr. Zrinka Mileusnić) (UP FHŠ)

Nagrada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem

 - izr. prof. dr. Anna Małgorzata Sandak (UP FAMNIT in UP IAM)

 - prof. dr. Štefan Bojnec (UP FM)

 - prof. dr. Andreja Istenič (UP PEF)

Nagrada za pedagoško odličnost za študijsko leto 2022/2023

 - izr. prof. dr. Armand Faganel (UP FM)

Nagrada Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem

 - Matej Vrečič (UP FM) za diplomsko nalogo pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane Laporšek

 - Ana Kuder (UP FAMNIT) za magistrsko nalogo pod mentorstvom doc. dr. Maje Smrdu in somentorstvom doc. dr. Bojana Rojca

 - Dr. Sara Zupan (UP FHŠ) za doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom prof. dr. Elene Bužan ter izr. prof. dr. Valentine Brečko Grubar

Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem

 - Lana Erjavec (UP FVZ)

 - Alja Polanec (UP PEF)

Zahvala Univerze na Primorskem za leto 2023

 - Blanka Palčič (Rektorat UP)