DA NE BOSTE ZMEDENI: Pregled veljavnih ukrepov na enem mestu

Slovenija

Z zadnjimi vladnimi odločitvami se je javno življenje z današnji dnem skoraj popolnoma sprostilo. Z izjemami v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih pogoja PCT ne bo več. Ne bo tudi več omejitev zbiranja ali dela nočnih lokalov, koncertne in športne dvorane se lahko znova napolnijo. Obvezne ostajajo le še maske in razkuževanje rok v zaprtih prostorih.

Pred vami je pregled sprememb ukrepov za zamejitev širjenja covida-19, ki jih je minule dni sprejela vlada.

KARANTENE

Osebam, ki so imele tvegan stik z okuženim s koronavirusom, ni treba več v karanteno. Osebe s potrjeno okužbo pa morajo v izolacijo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sicer okužene pozivajo, naj sami obvestijo svoje tvegane stike. Mednje spadajo osebe, s katerimi so bili v stiku 48 ur pred potrjeno koronavirusno okužbo. Osebam, ki so bile v visoko tveganem stiku, pa priporočajo, da se sedem dni od zadnjega tesnega stika z okuženim testirajo ali samotestiranjo na koronavirus. V obdobju 14 dni od stika pa naj se izogibajo nenujnim stikom z drugimi ljudmi.

IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT - splošno

Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) bo ostalo obvezno:

V ZDRAVSTVU:
- za čas opravljanja dela za vse, ki delajo v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti,
- za uporabnike storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev.

V SOCIALNEM VARSTVU:
- za čas opravljanja dela za vse, ki delajo v dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev,
- za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve (testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev).

V ZAPORIH IN PREVZGOJNIH DOMOVIH:
- za čas opravljanja dela za vse, ki delajo ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu,
- za uporabnike zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur (testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnega doma; če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG).

Pogoja PCT tudi v omenjenih dejavnostih ni treba izpolnjevati:
- mlajšim od 15 let,
- osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT. Veljavnost hitrega testa in testa za samotestiranje je 48 ur, testa PCR pa 72 ur.

TESTIRANJE

Testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja s testi HAG in testi PCR. Izvajalec testiranja s testom HAG mora testiranemu zagotoviti izpis evropskega digitalnega potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najpozneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom za samotestiranje se mora testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa udeležiti testiranja s testom HAG, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila NIJZ.

Če je bil rezultat testiranja s testom za samotestiranje negativen, a ima oseba znake okužbe dihal, ki vztrajajo 72 ur od testa, pa se mora taka oseba udeležiti testiranja s hitrim antigenskim testom najpozneje v 24 urah po izteku 72 ur.

Testiranja se lahko udeležijo osebe tudi prostovoljno, a od ponedeljka take vrste testiranje ne bo več zastonj. Iz proračuna se bodo namreč krili le še testi za tiste, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT - torej za zaposlene in uporabnike v zdravstvu, socialnem varstvu in v zaporih ter prevzgojnih domovih.

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR ali maske tipa FFP2 ali FFP3.

Od ponedeljka pa ne bo več obvezna, bo pa še vedno priporočljiva uporaba zaščitne maske tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Maske niso obvezne za:
- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
- vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
- govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
- nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
- osebe, ki izvajajo športno vadbo,
- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
- učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
- goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Maska tudi ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

RAZKUŽEVANJE ROK

Ostaja obvezno ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor, tudi v večstanovanjsko stavbo.

ZBIRANJE

Zbiranje ljudi je dovoljeno brez omejitev števila prisotnih in brez pogoja PCT.

V zaprtih prostorih so nujne maske, razen v lokalih za mizami, na odprtih prostorih pa so maske priporočljive, če ni možno mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

VRTCI IN ŠOLE

V vrtcih in šolah od ponedeljka ne bo več obvezen pogoj PCT, prav tako ne udeležba na presejalnem testiranju s testom za samotestiranje. To velja tako za učitelje kot za učence.

Maske ostajajo v zaprtih prostorih obvezne, razen za:
- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
- vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
- učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

TRGOVINE

V trgovinah, trgovskih centrih, na bencinskih postajah, poštah, bankah ipd. od ponedeljka ne bo več obvezen pogoj PCT, prav tako ne bo več omejitve števila ljudi v trgovini.

So pa v zaprtih prostorih še vedno obvezne maske.

IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI

Za vstop v lokale pogoj PCT od ponedeljka ne bo več obvezen, prav tako ne bo več omejitve števila gostov v lokalu in tudi ne omejitve delovnega časa, ki je bil doslej omejen na 22. uro.

Odpirajo se tudi lokali, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi).

V zaprtih prostorih sicer ostajajo obvezne maske, razen za goste, sedeče za mizo.

HOTELI, ZDRAVILIŠČA, SMUČIŠČA ...

Pogoj PCT od ponedeljka ne bo več obvezen v nobeni od naštetih dejavnosti, prav tako ne bo več omejitve števila gostov. V zaprtih prostorih sicer ostajajo obvezne maske.

KULTURNE IN ŠPORTNE PRIREDITVE

Omejitev, ki so veljale za javne prireditve in shode ne bo več. Za udeležbo na javni prireditvi od ponedeljka ne bo več obvezen pogoj PCT, prav tako ne bo omejeno število ljudi.

V zaprtih prostorih sicer ostajajo obvezne maske, zunaj pa so te priporočljive, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje 1,5 metra.

URESNIČEVANJE VERSKE SVOBODE

Kolektivno uresničevanje verske svobode bo od ponedeljka dovoljeno brez obveznega pogoja PCT. V zaprtih prostorih sicer ostajajo obvezne maske.

JAVNI PROMET

V javnem prometu od ponedeljka ne bo več obvezen pogoj PCT, prav tako ne bo več omejitve potnikov. Ostajajo pa v zaprtih prostorih obvezne maske.

PREHOD MEJE

Za vstop v Slovenijo pogoj PCT ni več obvezen. Pogoje za vstop v druge države pa določajo države same.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Nina |  21 .02. 2022 ob  14: 53
"Iz proracuna se bodo krili le se testi za tiste, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT- torej za zaposlene in uporabnike v zdravstvu..."
Ok, iz tega razumem, da ce sm narocena k zobarju, imam test zastonj. Kako pa dokazem, da sm narocena k zobarju?