ENA ZAHTEVA IZPOLNJENA: V tolminskem Metalflexu dosegli dogovor za dvig plač

Posočje

Sindikalna podružnica SKEI Metalflex Tolmin je s predstavniki vodstva podjetja ITW Metalflex podpisala sporazum o dvigu osnovnih plač zaposlenim. S podpisom tega dogovora so zaključena pogajanje o drugi stavkovni zahtevi, dvigu osnovnih plač v podjetju ITW Metalflex po lanski julijski stavki, so sporočili iz sindikalne organizacije v Metalflexu.

Pogajanja medtem še vedno potekajo v zvezi s prvo stavkovno zahtevo, ki se nanaša na slabo in nestrokovno pripravljeno sistemizacijo in reorganizacijo delovnih mest. Slednja je bila po mnenju sindikata narejena na način, ki je porušil razmerja med plačilnimi količniki posameznih delovnih mest, marsikatero delovno mesto je bilo napačno ovrednoteno, marsikateri delavec nepravilno ocenjen ter posledično napačno oziroma krivično nameščen na delovno mesto ter s tem v neprimeren tarifni razred.

Nekaj manjših nepravilnosti in neskladji, ki so nastale kot posledica nove sistemizacije, je bilo v tem času sicer že odpravljenih, marsikaj pa ostaja še odprto in nedorečeno, zato se pogajanja glede tega nadaljujejo 12. marca.

Plače v Metalflexu bodo od 1. januarja letos večje za štiri odstotke, v letu 2019 se bodo dvignile za tri odstotke in leta 2020 še za nadaljnje tri odstotke. Po letu 2020 se bosta sindikat in vodstvo vsako leto sproti dogovorila o dvigu plač glede na poslovne rezultate podjetja. Sporazum prav tako predvideva možnost dodatnega povišanja plač med letoma 2018 in 2020, v kolikor bi morebitni rezultati poslovanja presegli pričakovane.

Delavci podjetja ITW Metalflex, ki je v lasti ameriške korporacije, so lanskega 6. julija izvedli štiriurno opozorilno stavko. Ta je bila izraz nezadovoljstva glede sprejete nove sistemizacije delovnih mest, posledica neupoštevanja mnenj delavcev glede nepravilnosti pri pripravi sistemizacije in izraz razočaranja nad še vedno nizkimi plačami v podjetju, ki so kljub zelo dobremu poslovanju ostajale na robu minimalne plače. Delavcem Metalflexa se je dolga leta celo izplačeval dodatek do minimalne plače.

S podobnimi aktivnostmi kot v podjetju ITW Metalflex so pričeli tudi v podjetju TIK Kobarid, kjer so razmere po ocenah delavcev prav tako že dolgo na meji vzdržnega. Tudi tam si želijo nove sistemizacije, ki bi delovna mesta pravilno ovrednotila, ter dvig plač, saj naj bi se delavcem neupravičeno izplačevalo dohodke, ki so na meji ali celo pod mejo minimalne plače.

Deli novico: