GEOGRAFSKI VEČER: Dvigovanje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Koper

Oddelek za geografijo UP Fakultete za humanistične študije, v sredo, 15. marca, ob 18.00 v sklopu Geografskega večera vabi na okroglo mizo z naslovom: Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Geografski večer v obliki okrogle mize bo tokrat o zelo aktualni temi, ki zadeva tudi Slovenijo in zlasti njen ožji obalni pas. To je dviganje gladine morja. Od 60. let 20 stoletja, odkar poteka neprekinjeno spremljanje gladine morja na mareografski postaji v Kopru, se je srednja gladina dvignila za več kot 10 cm, kar v veliki meri pripisujemo segrevanju morja oziroma podnebnim spremembam. Od sogovornika z Agencije republike Slovenije za okolje bomo slišali dejstva glede spremembe gladine in vzrokih zanjo. Delovanje višjega morja povečuje ranljivost obal, tako nizkih, ki jih vedno pogosteje ogrožajo poplave, kot visokih, ki so izpostavljene intenzivnejši eroziji.

Pomorski prostorski plan, ki ga je Slovenija dobila leta 2021, med drugim predvideva tudi ukrepe za prilaganje podnebnim spremembam. Predstavil jih bo predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za prostor in graditev, ki je bdel nad njegovo pripravo. Za uresničevanje ukrepov prilagajanja pa je nujno, da poznamo ranljivost obal, zato je v Pomorskem prostorskem planu omenjena namera za izdelavo študije poplavne in erozijske ogroženosti. Sogovornika raziskovalca bosta predstavila dva poizkusa ocenjevanja ranljivosti, ki sta jih izvedla s študenti. Sledila bo razprava.  

Sodelovali bodo: predstavnika Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za prostor in graditev, ter docentka na Oddelku za geografijo Univerze na Primorskem in višji predavatelj na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.

Moderatorka okrogle mize bo: doc. dr. Valentina Brečko Grubar (UP FHŠ)

Termin: sreda, 15. marec, ob 18.00.

Lokacija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, predavalnica Levant 3, Titov trg 5, Koper. 

Vljudno vabljeni!