NA GORIŠKEM SE BO DELALO S POLNO PARO: Med načrtovanimi investicijami tudi gradnja bazena

Goriška

Ključne projekte, ki jih bo novogoriška mestna občina uresničila v letošnjem letu, je z rebalansom proračuna potrdil mestni svet. Projekti se bodo financirali tako z lastnimi sredstvi iz občinskega proračuna kot tudi s sofinanciranjem iz različnih evropskih virov. Največje povečanje proračunskih odhodkov je predvideno za področje gospodarstva.

Investicije na področju gospodarstva so se iz prejšnjih 943.000 evrov dvignile na 3,1 milijona evrov. Odkup zemljišč za vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod, ki bo občino stal dva milijona evrov, ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih mest, prenosa znanj in tehnologij.

Na področju povezovanja gospodarstva, znanosti in kulture bo novogoriška občina pripravila prijavo projekta STARTS2B! - Science+Technology+Arts 2 Business (Vozlišče kreativnih praks) na razpis za strateške projekte Slovenija-Italija. Projekt v mestni upravi skupaj z zunanjimi partnerji razvijajo že tri leta. Tem vsebinam bodo predvidoma namenjeni prostori nekdanjega Kemometala v Novi Gorici, ki jih občina namerava odkupiti od Mercatorja. V ta namen je v rebalansu proračuna namenjenih 1,3 milijona evrov.

Načrtujejo 25-metrski bazen 

Med ključnimi projekti v novogoriški občini so tisti, ki so namenjeni posameznim delom mestne občine, in tisti, ki so širšega pomena. Med slednjimi je začetek gradnje 25-metrskega bazena v Novi Gorici, izvajanje projektov v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, projekt Evropske prestolnice kulture 2025 in zapiranje odlagalnega polja v Stari Gori v višini 400.000 evrov.

Na območju mestnega območja na Goriškem je predvidena vzpostavitev kolesarskega omrežja, do katerega bodo prišli z investicijo v višini 365.000 evrov, in celovita prenova Cankarjevega naselja v višini 302.000 evrov. Začeli bodo s prvo fazo ureditve tržnice ter uredili urbano teraso v Borovem gozdičku.

Rebalans je bil usklajen s krajevnimi skupnostmi in naravnan k enakovrednemu razvoju podeželja in mesta, je na seji mestnega sveta povedal župan Matej Arčon. V sprejetem rebalansu proračuna za letos so načrtovani prihodki v višini 36 milijonov evrov, odhodki pa skupaj z letnim odplačilom obstoječega dolga v višini 43 milijona evrov. Zadolževanje v višini sedmih milijonov evrov je namenjeno izključno investicijam.

Deli novico:

nn |  06 .02. 2018 ob  09: 02
So volitve pred vrati?
lds mladenić |  05 .02. 2018 ob  22: 39
se zadolžuje v našem imenu in kupuje za neko cacato kemometal za 1.3 m € in tako spet navabni ljudje plačamo ...