PO 11 LETIH PONOVNO UVEDLI TO DELOVNO MESTO: Dunja Savnik Winkler postala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice

Goriška

Na včerajšnji seji sveta zavoda šempetrske bolnišnice so za strokovno direktorico imenovali Dunjo Savnik Winkler, ki je doslej opravljala delo namestnice direktorice za strokovne zadeve. Kot je po seji povedala predsednica sveta zavoda Anita Manfreda, je bila Savnik Winklerjeva edina prijavljena na razpis.

"Komisija sveta zavoda je pregledala prispelo prijavo, njeno popolnost in pravilnost, potem pa smo jo odstopili strokovnemu svetu zavoda, da bi pridobili njegovo mnenje. Strokovni svet je to vlogo v juliju obravnaval in po predstavitvi kandidatke podal pozitivno mnenje," je povedala Manfreda. Predstavitvi kandidatke so včeraj prisluhnili tudi člani sveta zavoda šempetrske bolnišnice, ki so jo nato na tajnem glasovanju soglasno potrdili za mandat štirih let.

Po sanacijskem programu mora imeti šempetrska bolnišnica tudi pomočnika direktorja za pravne zadeve. Razpis za to delovno mesto še ni zaključen, njegova izbira pa je v pristojnosti poslovnega direktorja. Poslovni direktor šempetrske bolnišnice Stanislav Rijavec pa je dodal, da bo pomočnik direktorja za pravne zadeve izbran v roku treh tednov: "Moja želja pa je, da bi s 1. septembrom lahko tudi začel z delom."

Izbira strokovnega direktorja je bila mogoča po spremembi statuta javnega zavoda in se uvaja ponovno po 11 letih, je povedala včeraj imenovana strokovna direktorica. "Danes sem predstavila svojo vizijo razvoja svetu zavoda, že predhodno pa z njo pridobila pozitivno mnenje tudi strokovnega sveta zavoda. Prepoznala sem sedem glavnih razvojnih ciljev, na katerih mora ustanova v bodoče delati - na zadovoljstvu pacientov, na strokovnem razvoju, uravnoteženem poslovanju, razvijati je potrebno sistem kakovosti in varnosti, nadaljevati informatizacijo in razvoj kadrov, prostorski razvoj in razvoj medicinske opreme. To so temeljni razvojni cilji, ki jih moramo preko strokovnega sveta prenesti navzdol do vseh zaposlenih," je povedala Savnik Winklerjeva. 

Deli novico: