POZOR, ŠTUDENTI IN DIJAKI! Mestna občina Koper je razpisala štipendije

Koper

Mestna občina Koper je za tekoče študijsko leto 2023/24 razpisala štipendije za študente in dijake. Gre za skupno deset štipendij, pet za dijake srednješolskega izobraževanja in pet za študente v Sloveniji ter tujini, od tega največ tri za področje medicine. Odlok o štipendiranju omogoča, da upravičenci sočasno prejemajo državno in občinsko štipendijo. Rok za oddajo prijav se izteče v petek, 24. novembra 2023.

Koprska občina nadarjene študente podpira že dvajseto leto, letos bo tretjič podelila štipendije tudi dijakom, in sicer za področje informacijske in komunikacijske tehnologije, tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, zdravstva in socialne varnosti, gostinstva in turizma, športa, osebnih storitev in drugo. Štipendije za študente bo podelila za področje izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije, umetnosti, naravoslovja, matematike, statistike, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehnike, proizvodne tehnologije, gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine, zdravstva in socialne varnosti.

Višina mesečne štipendije za dijake, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, je 110 evrov, za tiste v tujini 180 evrov, medtem ko bodo študenti, ki študirajo doma, mesečno prejemali 220 evrov, tisti na študiju v tujini pa 350 evrovPravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki od vključno drugega letnika naprej, pogoj je, da ti ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 18 let in njihova povprečna ocena (za vse številčno ocenjene predmete) v preteklem šolskem letu ni nižja od štiri.

Študenti so do štipendije upravičeni, če povprečna ocena vseh številčno ocenjenih predmetov oziroma opravljenih izpitov predhodnega leta dosega 4,30 za študente prvih letnikov, oziroma 8,50 za študente višjih letnikov. Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katero uveljavljajo pravico do štipendije.

Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600 evrov. Vsi ostali pogoji so opredeljeni na spletni povezavirok za prijavo na razpis je petek, 24. novembra 2023. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati v času uradnih ur v sprejemni pisarni občinske stavbe na Verdijevi 10.

Deli novico: