PRIMORSKA UNIVERZA REALIZIRALA ŠE EN CILJ: Postala pridružena članica Evropske Univerze Transform4Europe (FOTO)

Koper

Univerza na Primorskem je realizirala enega od ciljev Srednjeročne razvojne strategije 2021–2027 in postala pridružena članica Evropske Univerze Transform4Europe (T4E), ene izmed 41 evropskih univerz, ki predstavljajo inciativo Evropske komisije, njihov namen pa je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega visokošolskega prostora v svetu. Mednarodno povezane univerze tvorijo mreže, ki bodo postale univerze prihodnosti.

T4E združuje univerze iz različnih evropskih obmejnih prostorov. Skupna jim je osredotočenost na študente in sodelovanje z okolji, ki se v veliki meri preoblikujejo, transformirajo. T4E je ustanovilo sedem univerz (Saaland University, Nemčija; The University of Alicante, Španija; Estonian Academy of Arts, Estonija; The Univesrizy of Silesia, Poljska; Sofia University St. Kliment, Bolgaria; The Univesrity of Trieste, Italija; Vtautas Magnus University, Litva), ki so se združile s skupnim ciljem "spreminjati Evropo z izobraževanjem in usposabljanjem podjetnikov znanja" - podjetništvo znanja je namreč prav tisto, ki lahko z zvezo univerz, ki delujejo na poenoten način, ustvarjajo nove uspehe in odgovarjajo na potrebe današnje družbe.

Tekom tedna T4E, ki poteka na Univerzi v Šleziji na Poljskem sta se mreži priključili še dve univerzi – Katoliška univerza iz Portugalske in Univerza na Primorskem. Integrirani sta že v vse organe evropske univerze, polnopravni članici pa bosta postali po uradnem projektnem podaljšanju s strani Evropske komisije, ki je predvideno konec leta 2023. Rektorji univerz, združenih v T4E, so podprli tudi pridruženo članstvo ukrajinske Mariupol državne univerze. Ta je bila zrušena in se podaja na novo pot obnove in konsolidacije, tudi s podporo partnerstva T4E.

Kljub temu, da so sodelujoče univerze iz najrazličnejših držav, različnih velikosti in strokovnih usmeritev, je ključno, da imajo skupno vizijo glede razvoja evropskega visokega šolstva, ki mora postati ključni dejavnik oblikovanja evropske prihodnosti. Prav raznolikost in raznolika geografska razporeditev zagotavljata, da vsaka univerza dodobra pozna svoje okolje ter njegove potrebe, z izmenjavo znanja in izkušenj tako lahko izboljša kvaliteto ne le na svoji organizaciji, ampak prispeva k boljšemu študiju na vseh vključenih univerzah.

Osrednji dogodek med 9. in 13. majem poteka na Poljskem. Teden T4E z bogatim programom združuje študente, akademsko, raziskovalno in strokovno osebje in vodstva vseh univerz, znotraj posameznih vsebin pa tudi odpira nove tematike. Med debato rektorjev vseh univerz mreže, je rektorica Univerze na Primorskem, dr. Klavdija Kutnar, poudarila, da je Univerza na Primorskem svoje največje uspehe in prelomnice dosegla prek internacionalizacije, zato je vključitev v mrežo sorodno mislečih univerz priložnost za nove uspehe.