PRORAČUNSKI PRESEŽEK: Ostaja jim dobre tri milijone

Goriška

Novogoriški mestni svetniki so na današnji seji soglasno sprejeli poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem letošnjem polletju. Občina je v tem obdobju izkazala 14,93 milijona evrov realiziranih prihodkov in 11,87 milijona odhodkov, tako da znaša proračunski presežek dobre tri milijone evrov. Od tega je 537.000 evrov šlo za odplačilo dolga.

Stanje sredstev na računu občine je tako na dan 30. junij znašalo 2,8 milijona evrov.

Naložba v poslovno cono Kromberk

Kot je v predstavitvi poročila navedla direktorica občinske uprave Vesna Mikuž, je občina v obravnavanem obdobju poravnala vse obveznosti, večje zadolževanje pa je predvideno v drugi polovici leta, med drugim v zvezi z naložbo v poslovno cono Kromberk, za katero so že dobili potrebna soglasja.

Spremembe glede podeljevanja koncesij v zdravstvu

Novogoriški svetniki so potrdili tudi sprejem mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v mestni občini. Sprejem dokumenta je bil potreben zaradi spremembe na področju podeljevanja koncesij. V skladu s splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 je za območje Nova Gorica - mesto namreč predvidena širitev javne mreže s programom splošne ambulante v okviru Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica.

Odlok, ki ureja odlov, na čakanju

Zato pa svetniki niso podprli razširitve dnevnega reda današnje seje s predlogom sprememb odloka o mestnem gozdu Panovec. Svetniki iz vrst liste Goriška.si so opozorili, da sama vsebina odloka, ki je namenjen soočenju s problematiko številčne prisotnosti divjih prašičev v mestnem gozdu, ni sporna, je pa po njihovem mnenju neresno, da so predlog dobili v obravnavo tik pred zdajci.

Tako bo moral odlok, s katerim bi besedilo uskladili z določbami zakona o divjadi in lovstvu, njegove spremembe pa bi omogočile izvajanje lova skladno s predpisi o lovstvu ter načrti upravljanja z divjadjo, počakati na eno od prihodnjih sej mestnega sveta.

Deli novico: