PROTI SPREMEMBAM: Domačini ne želijo mosta brez 'duše'

Posočje

Krajani Mosta na Soči so v torek s prepričljivo večino zavrnili načrte za novi most čez Sočo v svojem kraju. Most, ki bi sicer zagotovil večjo prometno varnost predvsem pešcev in kolesarjev, bi bil namreč povsem drugačen od sedanjega. Na Občini Tolmin sedaj pričakujejo, da bo razmere nekoliko izboljšala načrtovana obvoznica.

Po burni razpravi na torkovem zboru krajanov so zbrani tajno glasovali za ali proti predlogu novega mostu. Ob 102 oddanih glasovnicah je 80 volivcev glasovalo proti predlogu novega mostu, 18 jih je gradnjo podprlo, štiri glasovnice pa so bile neveljavne.

V razpravi je bilo največkrat slišati očitke, da pri projektiranju mostu ni sodeloval arhitekt, rešitev bi lahko iskali tudi z arhitekturnim natečajem. To je za nov krog projektiranja mostu predlagala tudi skupina krajanov, ki so se poimenovali Čez most po modrost, in želijo pri tem tudi sodelovati s svojimi zamislimi in možnimi rešitvami. "Potem bi se sedanjim zapletom lahko izognili," je bilo večkrat slišati v razpravi dobro obiskanega zbora krajanov.

Družba RS za investicije (DRSI) je želela zaradi dotrajanosti sedanji most čez Sočo na Mostu na Soči zamenjati z novim. Vendar bi imel ta po sprejetih načrtih povsem drugačno podobo od sedanjega mostu z lokom, bil bi širši z urejeno galerijo s pločnikom.

Sedanji, prav tako betonski most, je bil zgrajen pred skoraj 100 leti. Domačini so v današnji razpravi večkrat poudarili, da ima ta most 'dušo', načrtovani pa da je tak, da se kraj, ki ima most tudi v imenu, z njim ne bi mogel poistovetiti. Investitorjem novega mostu so najbolj zamerili, da so prišli na zbor krajanov šele sedaj, ko je bil že izbran tudi izvajalec gradnje in ne že v samem začetku postopka.

Kljub izgradnji novega mostu se pretočnost prometa v kraju ne bi bistveno izboljšala, saj bi cesta zaradi položaja hiš ostala ozka. Na DRSI so zato napovedali, da bi delno uredili le cesto na desnem bregu Soče. Prometne težave v samem kraju pa nameravajo rešiti z gradnjo obvoznice. Postopki zanjo so se že začeli, saj želijo tranzitni promet čim prej speljati izven središča kraja, slednje pa urediti tako, da bo ponovno služilo druženju domačinov, organizaciji različnih prireditev in nenazadnje tudi vse večjemu turističnemu obisku.

Tolminski župan Uroš Brežan je prepričan, da bo načrtovana obvoznica tako razbremenila most, da njegova rušitev in gradnja drugega morda sploh ne bi bila več potrebna. Vendar je do obvoznice še dolga pot, na kateri bodo morali investitorji sodelovati s prebivalci, da se ne bi ponovil torkov izid glasovanja.

Deli novico: