RAZSTAVA ARHITEKTURNIH REŠITEV V KOPRU: Tako bo izgledala nova stavba Fakultete za vede o zdravju (FOTO)

Koper

Ena večjih nalog Načrta investicij UP 2023–2030 je izgradnja stavbe Fakultete za vede o zdravju, kar bo omogočilo tako izboljšanje kvalitete študija za sedanje študijske programe, kot snovanje novih, ki so nepogrešljivi za širšo družbo in zdravje. Prvi korak je podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije za rešitev, izbrano v okviru javnega natečaja, ki je potekal v zadnjih mesecih. 

Na natečaj sta prispela dva elaborata. Strokovna žirija je kot primarno kakovost rešitve zasledovala skladnost predloga z natečajno nalogo in željenimi kvadraturami, programsko organiziranost celotnega objekta, umeščenost objeta v prostor z dostopi, povezavami notranjosti in zunanjosti ter racionalnost konstrukcije in uporabe materialov. Po pregledu in upoštevanju zastavljenih kriterijev je žirija podelila drugo nagrado podjetju Tookie, arhitektura, oblikovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., za zmagovalca pa razglasila IMP, d.d., družbo za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo.

Tako je rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar danes podpisala pogodbo s predstavniki podjetja, po odprtju razstave, ki so jo ob rektorici z nagovori pospremili še prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ, predstavnik družbe IMP Franci Kozjek in Tadej Veber, avtor rešitve. Razstava obeh predlogov bo na ogled v Avli Armerije UP do sredine maja.

Izbran elaborat so snovalci opisali: "Osnovi koncept sledi plastenju in nalaganju obstoječih objektov Splošne bolnišnice Izola na grebenu hriba Markovec. Plastenje, skladno programsko nalaganje, vsaka v svoji morfološki podobi, v odnosu do primarnega volumna – bolnišnice na vrhu grebena. Zasnova sledi vzdolžnim sedimentom, plastem, znotraj ozelenjenih teras, ki so nekakšen podstavek bolnišnice Izola nad njo. Želja projekta je, da se skrije, poenoti s plastnicami severnega dela griča in zlije z ozadjem, v katerega posega in se zajeda."

Prvouvrščeni elaborat

Avtorja

Tadej Veber, univ. dipl. inž. arh. in Nataša Petrović, univ. dipl. inž. str.

Sodelavci

Sandi Pirš, univ. dipl. inž. arh., Anže Muršak, študent arh., Anja Flerin, študentka arh., Eva Rnjak, študentka arh., Gašper Novak, študent arh., Janez Gačnik, arh., Diana Kuznetsova, univ. dipl. inž. arh., Brina Meze, študentka arh., Milan Mihajlovski, arh., Sabina Narobe, univ. dipl. inž. arh.

Argumentacija izbire

Stavba je umeščena v prostor podrejeno, sledi zasnovi obstoječe horizontalne členitve dominante - bolnišnice Izola. Projekt skuša zasnovo 'skriti' s pristopom plastenja, ki sledi plastnicam terena in se zliva z okoliškim terenom. Volumen je horizontalno členjen, vertikalni elementi fasade so delno zastrti s horizontalnimi lamelami, ki dodatno poudarjajo horizontalno členitev zasnove. Umestitev tako dosega želeni učinek plastenja. Terasasta zasnova zunanje ureditve se nadaljuje skozi transparentno in prehodno zasnovo pritličja. Terasa zadnje etaže je delno zazelenjena. V zgornjih etažah so predvideni odprti atriji.

Programski del je dobro obdelan, homogeno povezan in upošteva natečajno nalogo v celoti, saj je namembnost vsebinsko jasno opredeljena po nadstropjih, pri čemer ustvarja v pritličju veliko mero družabnega prostora za študente in druge uporabnike. Programski del je zelo funkcionalen z vidika izpolnjevanja ciljev programa in drugih dejavnosti fakultete.

S stališča upoštevanja zelene paradigme je objekt zasnovan dovolj trajnostno, s priložnostmi za nadaljnje dodelave. S svojo umestitvijo ustvarja dobro navezavo na zunanje zelene in tlakovane površine; dodatno tudi z zelenimi zalivi/terasami v objektu.

Elaborat je skladen s prostorskimi akti in aeronavtično študijo in ustrezen z vidika ocenjevalnih meril. Odlikuje se po dobri in dovolj racionalni umestitvi v prostor in razporeditvi programov, s čimer je v največji meri izpolnil zahteve natečajne naloge. Ocenjena vrednost investicije zmerno presega pričakovane okvire. Ne glede na potrebe po manjših dodelavah rešitve, elaborat prepriča strokovno žirijo kot najboljša rešitev.

Natečajni elaborat po mnenju strokovne žirije taktno, izvirno in jasno združi prostorske danosti in programske zahteve v povezano in celovito prostorsko rešitev, ki kakovostno združuje vsebine v oblikovan volumen dobro povezan z zunanjim okoljem, s čimer nudi prijetno delovno okolje za zaposlene, študente in druge uporabnike. Zaradi vseh navedenih prednosti strokovna žirija natečajnemu elaboratu podeli najvišjo, prvo nagrado.

Drugouvrščeni elaborat

Avtorji

Mag. Simona Weber, univ. dipl. inž. arh., Lenča Bojc, univ. dipl. inž. arh., Valentina Stincone, univ. dipl. inž. arh., Prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

Natečajnik svoj elaborat opisuje kot: "Projekt zaznamuje holistični pristop k načrtovanju. Pomeni celovito in sistematično upoštevanje različnih vidikov trajnosti v vseh fazah načrtovanja. Cilj je ustvariti trajnostni objekt v času uporabe in razgradnje. Projekt temelji na povezovanju ljudi v objektu in izven njega. Preplet poti med tremi različnimi volumni je rdeča nit projekta. Glavno vodilo projekta je oblikovanje za gibanje, ki vzpodbuja zdravo življenje. Nova stavba Fakultete za vede o zdravju je sestavljena iz treh programskih sklopov fakultete, s pomožnimi prostori. Oblika objekta sledi topografiji terena, v katerega je vraščen. Je zalomljen, postavljen na enotni betonski kletni podstavek in odraža premišljeno združitev funkcionalnosti, estetike in trajnostnih načel."