Redna rekreacija prinaša boljše ocene!

Svet

Redna rekreacija mladim pomaga do boljših ocen v šoli, še posebej deklicam pri naravoslovju, je pokazala britanska študija. Pri fantih za napredek zadostuje 17 minut, pri deklicah pa 12 minut rekreacije na dan, ugotavljajo raziskovalci.

Bolj kot so otroci fizično aktivni, bolje jim gre v šoli, kažejo ugotovitve raziskave, objavljene v britanski strokovni reviji za športno medicino. Najbolj se je razlika poznala pri deklicah in njihovem uspehu pri naravoslovnih predmetih.

Raziskovalci iz Anglije, Škotske in ZDA so v študiji merili raven fizične aktivnosti med skoraj 5000 11-letniki. Nato so spremljali njihov šolski uspeh v angleščini, matematiki in naravoslovju pri 11, 13 in 16 letih.

Otroci, ki so bili bolj fizično aktivni pri 11 letih, so se v vseh treh fazah in pri vseh treh predmetih odrezali bolje.

Pri fantih se je vsakih 17 minut aktivnosti dnevno, pri deklicah pa 12 minut aktivnosti dnevno pri 11 letih odrazilo na dodatnem izboljšanju ocen pri 16 letih starosti.

So pa ob tem raziskovalci opazili, da so pri 11 letih dečki dnevno v povprečju dosegli le 29 minut zmerne do visoko intenzivne aktivnosti dnevno, pri deklicah pa se je trajanje aktivnosti ustavilo pri 18 minutah na dan. To je precej nižje od priporočljivih 60 minut aktivnosti dnevno.

Raziskovalci se tako sprašujejo, kaj bi se lahko zgodilo z učnimi dosežki, če bi otroci povečali obseg rekreacije na priporočljivih 60 minut na dan.