TOLMINSKI PRORAČUN ŠKRIPA: Treba se bo zadolžiti!

Posočje

Občinski svetniki v Tolminu so na torkovi seji v prvem branju potrdili občinski proračun za leto 2018. Ob 11,7 milijona evrov načrtovanih prihodkov bodo odhodki Občine Tolmin znašali kar 17 milijonov evrov. Manjkajočih 5,3 milijona evrov bodo pokrili z 1,7 milijona evrov prenešenih sredstev, za 3,6 milijona evrov pa se bo treba zadolžiti.

Da je predlog proračuna za leto 2018 nastajal v občini investicijsko manj naklonjenem času, kaže že pregled načrtovanih proračunskih prihodkov, ki so razen nepovratnih državnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo skoraj v celoti neprojektnega značaja. Posledično bo investicijsko bogata proračunska poraba, načrtovana za leto 2018, mogoča le z zadolžitvijo občine. Leto 2018 pa bo, podobno kot pretekla leta, ostalo podrejeno tudi pripravljanju projektov za pridobivanje evropskih virov sredstev, so zapisali v predlogu proračuna v Občini Tolmin.

Proračun je bil tako kot prejšnja leta pripravljen na osnovi pobud, ki jih nenehno dobivajo s strani občinskih svetnikov, krajevnih skupnosti, občanov, občinskih delovnih teles, institucij in tudi gospodarstva, je za STA povedal tolminski župan Uroš Brežan. Dodal je, da je "naloga župana, da v okviru svojih možnosti oziroma možnosti finančnega okvira pripravi prioritete, ki jih potem skozi proračun obravnava in nato potrjuje občinski svet".

Uroš Brežan

Tokrat je bila po županovih besedah razprava na seji prava, marsikatero pripombo bodo upoštevali pred drugim branjem. "Ker smo v občinskem svetu v tem mandatu doživeli tudi že kakšno presenečenje, ne bi rad napovedoval, kako bo z zaključkom priprave proračuna. Vendar pričakujem, da ga lahko v decembru potrdimo in gre nato lahko v izvajanje."

Med večjimi investicijami v prihodnjem letu je na področju vlaganj v komunalno infrastrukturo Brežan omenil posodobitev in rekonstrukcijo čistilne naprave v Volčah, za katero bo potrebnih 600.000 evrov. Začela se bo tudi prva faza gradnje vodovoda v naselji Kanalski Lom in Tolminski Lom.

600.000 evrov bo vredno tudi urejanje Gregorčičeve ulice v Tolminu. Kar 900.000 evrov bo veljala prenova atletskega in nogometnega stadiona v Tolminu, denar zanjo pa bodo pridobili iz različnih virov.

Brežan je povedal še, da je več svetnikov na seji predlagalo, da bi nekoliko hitreje gradili vodovod proti Tolminskemu Lomu in Kanalskemu Lomu, da bi že naslednje leto dokončali celotno prvo fazo.

Deli novico: