V DIVAČI IN SEŽANI NOČEJO VETRNIH ELEKTRARN: Država pripravlja štiri prostorske načrte - domačini predlagajo alternativo

Slovenija

Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravlja štiri državne prostorske načrte za polje vetrnih elektrarn na območju občin Sežana in Divača. A nasprotovanje v lokalnem prebivalstvu na območju tem energetskim projektom ne pojenja. Pojasnila terjata tudi obe občini, v divaški kot alternativo ponujajo postavitev sončnih elektrarn.

Državni prostorski načrt za polje vetrne elektrarne Griže-Veliko polje je v fazi izdelave strokovnih podlag za študijo variant in okoljsko poročilo, v tej fazi bodo po zagotovilih pristojnih smiselno upoštevali kritike krajanov.

Po trenutnem terminskem planu je predvideno, da bo strokovna podlaga za študijo variant izdelana predvidoma do februarja 2025, študija variant in okoljsko poročilo pa predvidoma do januarja 2026, so potrdili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Po izdelavi bo gradivo predstavljeno javnosti.

Ob tem na ministrstvu opozarjajo še, da se bo gradnja vetrnih elektrarn lahko začela šele po sprejemu uredbe na vladi in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Ko je lani vlada sprejela sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrta, je med prebivalci občin Divača in Sežana završalo. Sklepa namreč predvidevata vetrne elektrarne pri Dolenji vasi v divaški občini in na območju Griže-Veliko Polje v sežanski občini, čemur pa lokalno prebivalstvo močno nasprotuje.

Na sežanski občini so potrdili, da jih je v aprilu letos krajevna skupnost Vrabče seznanila, da je investitor priprave državnega prostorskega načrta (DPN), družba AAE Gamit iz Rečice pri Savinji, člane tamkajšnjih agrarnih skupnosti povabil na sestanek. Te predstavitve se je udeležil tudi sežanski župan Andrej Sila, sestanek pa je pri domačinih izzval velik protest.

Na sežanski občini sicer poudarjajo, da niso bili vključeni v potrjevanje sklepa o izvedbi DPN za polje vetrnih elektrarn Griže-Veliko Polje. Pristojno ministrstvo je občino kot pripravljavec prostorskega akta decembra 2022 seznanilo z objavo analize smernic za državni prostorski načrt. Odgovora na posredovano stališče s strani vlade ali ministrstva občina ni prejela.

Že v decembru 2021 je bila občina kot lokalni nosilec urejanja prostora z obvestilom o javni objavi pobude za DPN za to polje sicer pozvana k podaji konkretnih smernic s področij izvajanj lokalnih javnih služb in usmeritev glede uresničevanja interesov na območju pobude.

Občina Sežana je konkretne smernice posredovala, ob tem pa postavila kar nekaj vprašanj v zvezi z odmiki stojišč vetrnic ter eventuelnih študij vplivov na življenje ob vetrnih poljih. Predvsem je bil izpostavljen neraziskan vpliv kumulativnih učinkov več vetrnic - kot polja elektrarn. Do danes Občina Sežana na zastavljena vprašanja ni prejela nobenega odgovora.

Z vetrnicami se zapleta tudi v Občini Divača. Tam so jasno povedali, da vetrnih elektrarn ne želijo, so pa potrdili, da je bila občina vključena v pripravo vseh DPN. Trenutnega stanja projekta ne poznajo, saj postopek priprave vodi ministrstvo za naravne vire in prostor.

S strani divaške občine je bila državi kot alternativa vetrnim elektrarnam sicer predlagana postavitev sončnih elektrarn na degradiranih območjih. Trenutno je na območju občine načrtovana umestitev sončne elektrarne Jezerce. Za potrebe umestitve sončne elektrarne v prostor je bil v novembru 2023 izdelan elaborat, ki je bil javno razgrnjen in na katerega je imela javnost možnost podati pripombe in predloge. Gradnja sončne elektrarne se bo predvidoma začela konec letošnjega leta, v obratovanju pa bo predvidoma v prvi polovici leta 2025.

Prav tako se Občina Divača usklajuje s potencialnim investitorjem za izgradnjo sončne elektrarne na zapuščenem delu kamnoloma Laže. V tem primeru bo šlo za energetsko skupnost, v katero bodo vključeni tudi občina in njeni občani.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija