VIŠJE PLAČE ZA POLICISTE IN USLUŽBENCE NOTRANJEGA MINISTRSTVA: Koliko se jim bo to poznalo na računu?

Slovenija

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o povečanju plač uslužbencem policije in ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev pri izvajanju podpornih nalog za policijo. Sklep bo začel uporabljati pri izplačilu plač za december, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Predvideno je, da se za prvi in drugi karierni razred ter za strokovno tehnične delavce plača poveča za 100 evrov bruto, za tretji karierni razred za 130 evrov bruto, za četrti karierni razred za 140 evrov bruto ter za peti karierni razred za 150 evrov bruto.

Pojasnili so, da v skladu s 74.a členom zakona o organiziranosti in delu v policiji vlada na predlog notranjega ministra odloči o povišanju plače do 20 odstotkov osnovne plače uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo.

Ob tem so dodali, da gre za realizacijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, katerega sestavni del je tudi dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, ki podrobneje določa višino zneska povečanja plač ter druga merila in kriterije za plačilo. Povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev pa ne izključuje izplačila drugih vrst delovne uspešnosti.

Vlada je sprejela tudi spremembe uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki se usklajuje z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Določajo se nekatere nove šifre izplačil, med drugim za nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu ter za dodatek k plači v višini dveh odstotkov povprečne zadnje mesečne bruto plače v Sloveniji, ki pripada policistom za čas, ko nimajo pravice do stavke.

Prav tako se nova šifra izplačila uvaja za namen izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko je javni uslužbenec upravičen do izplačila pavšalnega zneska povračila.

Vlada je sicer včeraj sprejela tudi mnenje o predlogu za zadržanje določb zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerih je ministrstvo direktorjem policijskih uprav in načelnikom policijskih postaj vročilo sklepe o prenehanju položaja. Po mnenju vlade predlog za zadržanje izvrševanja omenjenih zakonskih določb in učinkovanja vročenih sklepov ni utemeljen.

Kot pojasnjujejo v sporočilu, je zakonodajalec policistom, ki so bili razrešeni s položaja, z dopuščanjem opravljanja dela na položaju do končanja posebnega izbirnega postopka zagotovil nadaljevanje dela v policiji. Delovno razmerje jim torej ne bo prenehalo, zato ne držijo očitki, da so oziroma bodo nastale nepopravljive posledice.

Bi pa nepopravljive posledice po oceni vlade nastale v primeru začasnega zadržanja. "Prišlo bi do zastoja v razvoju organizacije policije, optimizacije njenih delovnih procesov, zlasti bi zastal trend rasti medosebnih odnosov in s tem povezanega spodbujanja zadovoljstva zaposlenih, ki se posledično kaže tudi v bolj učinkoviti policiji kot instituciji z namenom zagotavljanja varnosti vsem prebivalcem," so zapisali.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija