Mladoletni tatici vlomili v devet stanovanj

Goriška

Policisti so v torek prijeli mladoletni tatici, ki sta pred tem udrli v stanovanje večnadstropnega bloka, kjer sta pobrali okrog 350 evrov plena. Po prijetju se je izkazalo, da sta dekleti odgovorni za še vsaj devet vlomov v Gorici.

Policisti so mladi tatici romskega porekla prijeli na železniški postaji. Mladoletnima taticama pa očitajo devet vlomov, ki so se dogajali od začetka letošnjega julija pa vse do preteklega torka.

Ob prijetju se je izkazalo, da sta mladoletnici pravi strokovnjakinji za udiranje v stanovanja. Eno od njiju so že obravnavale oblasti v Bologni, zato sklepajo, da sta mladoletnici odgovorni še za številne druge vlome v srednji in severni Italiji. Obe mladoletnici sta bili po odločitvi sodišča za mladoletne predani ustrezni ustanovi.