ŠTUDENTJE RAZISKUJEJO: Učinkovite tehnike sproščanja in glasbena terapija za mladostnike

Koper

Pri učinkovitem spoprijemanju s stresnimi situacijami nam lahko zelo pomagajo nasveti, zbrani v priročniku "Tehnike sproščanja in kako jih izvajamo", avtoric Ele Miklavčič in Veronike Rahotin, študentk magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Priročnik je nastal v času  epidemije koronavirusa, ki je dodobra spremenila ustaljen način življenja vsem, tako odraslim kot tudi otrokom in mladostnikom. V času epidemije se je na Pedagoški fakulteti UP oblikovala skupina prostovoljcev, ki je na različne načine priskočila na pomoč – za učitelje in starše so študentje oblikovali digitalne posterje s priročnimi nasveti, za osnovnošolce so izvajali učno pomoč na daljavo, staršem so pomagali tudi v obliki spletne varuške.

Vsakodnevno življenje v samoizolaciji so popestrili z različnimi motivacijskimi ter video in glasbenimi posnetki za gluhe in naglušne. Študentje so ustvarili tudi spletno tržnico ter napisali terapevtske zgodbe, ki so jih delili z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Priročnik z najbolj uporabnimi tehnikami sproščanja

Tudi študentki Eli Miklavčič in Veronika Rahotin sta ugotovili, da lahko s svojim znanjem pomagata širši skupnosti. V okviru študija sta morali predstaviti različne svetovalne tehnike in metode ter pripraviti izkustveno predstavitev v obliki delavnice.

Po preučitvi literature sta spoznali primere dobrih praks in se odločili pripraviti vsestransko uporaben priročnik, ki je po Elinih besedah nastal z namenom, da bi vsem zainteresiranim približali najbolj uporabne tehnike sproščanja.

Telesna aktivnost in tehnike dihanja

Izbranih je osem tehnik, ki so opisane z natančnimi navodili in prikazane s pomočjo preizkušenih video posnetkov.

Tako lahko v priročniku najdemo navodila za telesno aktivnost, ki ima pozitiven vpliv na številna stanja, ki so posledica stresa. Natančno opisane so tehnike dihanja, saj je tudi način našega dihanja odraz našega počutja.  

Avtorici predstavljata tudi avtogeni trening, ki sodi med najbolj razširjene metode sproščanja. Gre za samospreminjanje oz. samoregulacijo, uporabimo pa ga za povečanje storilnosti, umiritev, sprostitev in blaženje bolečin. V priročniku so navodila za izvajanje meditacije, ki je učinkovita metoda za psihično umirjanje in sproščanje, ter vizualizacijo, kjer z uporabo domišljije spreminjamo svoje čustvovanje, notranje fiziološko stanje in vedenje.

Med metodami za sproščanje velja izpostaviti tudi mišično relaksacijo ter ASMR ("autonomous sensory meridian response", v prevodu avtonomni senzorični odziv meridianov), ki velja za najnovejši trend sproščanja, njegova popularnost pa se je razrasla predvsem med uporabniki socialnih omrežij. Gre za tehniko sproščanja, pri kateri s pomočjo videoposnetkov različnih zvokov dosežemo globoko sprostitev.

Priročnik je dostopen na spletni strani:

https://www.pef.upr.si/info_tocka/zanimivosti/2020090620121873/

Učinkovite%20tehnike%20sproščanja%20in%20glasbena%20terapija%20za%20mladostnike%202020/

Glasbena terapija za mladostnike

V okviru študijskega projekta je bila zasnovana tudi spletna stran Glasbena terapija za mladostnike  (https://glasbena-terapija-za-mladostnike.tumblr.com/), kjer so predstavljene svetovalne in glasbenoterapevtske prakse za svetovanje mladostnikom, pri čemer je poudarek na vlogi glasbe pri psiholoških razvojnih nalogah v mladostništvu. 

Na spletni strani najdemo splošne informacije o glasbeni terapiji  ter odgovore na vsa vprašanja, ki bi nas utegnila zanimati, preden se odločimo zanjo, kot npr. kje se glasbena terapija najpogosteje uporablja ter katere metode glasbene terapije se v praksi najpogosteje uporabljajo.

Predstavljena so tudi načela, metode in tehnike za svetovanje, ki so pomembna za uporabo glasbene terapije v vzgoji in izobraževanju.

"Glasba je pomemben medij in vsakemu posamezniku predstavlja nekaj osebnega, zato jo je v pedagoških in svetovalnih intervencijah potrebno uporabljati z veliko mero občutljivosti, odprtosti in sprejetosti," poudarja avtorica Veronika Rahotin.

Mladostništvo je pogosto zelo čustveno obdobje v človekovem življenju. Mladostniki doživljajo močna čustva ter intenzivna nihanja v razpoloženju in pogosteje kot odrasli iščejo močna čustvena doživetja.

Pomembna razvojna naloga v mladostništvu je oblikovanje lastnega sistema za regulacijo čustev in premagovanje intenzivnih čustvenih občutij in nihanj razpoloženja. Za uresničevanje te razvojne naloge se številni mladostniki poslužujejo glasbenih aktivnosti, saj ima glasba pomembno vlogo in moč na področju regulacije čustev.

Zato je po besedah Veronike Rahotin upoštevanje vloge glasbe pri razvojnih nalogah v mladostništvu zelo pomembno. "Še posebej je pomembna vloga glasbe pri oblikovanju identitete, razvoju regulacije čustev in oblikovanju socialnih odnosov. Pomembno pa se je tudi zavedati, kakšne so značilnosti uporabe glasbe v mladostništvu in kakšen pomen ima glasba. Na spletni strani sem zato dodala še izkušnje odraslih, ki so se spominjali vloge glasbe v obdobju mladostništva," poudarja Rahotinova.