NOVOGORIČANI GLASUJEJO O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU: Predčasno oddalo glas 217 občanov

Goriška

V prostorih novogoriške mestne hiše je včeraj potekalo predčasno glasovanje za projekte participativnega proračuna mestne občine Nova Gorica. Udeležilo se ga je 217 občank in občanov oziroma 0,75 % vseh upravičencev glasovanja. Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 19. novembra 2017, med 8. in 12. uro ter med 15. in 19. uro na sedežih posameznih krajevnih skupnosti v občini. 

Kot sporočajo z novogoriške občine, se glasovanja lahko udeleži vsak prebivalec oziroma prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument, vsak pa lahko glasuje samo v svojem imenu.

Glasuje se lahko za največ tri projektne predloge, ki jim glasovalec podeli 3, 2 ali 1 točko. Iz proračuna za leto 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk in njihova skupna vrednost ne bo presegala razpisanih sredstev  

Mestni svetniki so za izvedbo projektov v proračunu mestne občine za leto 2018 namenili 250.000 evrov. Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov na območju ter oddaljenosti območja od središča mesta.

Za mesto 75, za ostala območja po 45 tisočakov 

Pri delitvi sredstev na posamezna območja se je upoštevalo tudi dejstvo, da bo mestno območje prejelo dodatna sredstva iz naslova Trajnostne urbane strategije (TUS-a).

Za mestno območje je namenjenih 70.000 evrov, za ostala štiri pa po 45.000 evrov na vsako območje. Občani so znotraj vseh petih območij, na katera je bila za potrebe izvedbe projekta participativnega proračuna razdeljena mestna občina, skupno predlagali 113 projektov, od tega jih je komisija za izvedbo participativnega proračuna potrdila 76

Na glasovanju bo za območje Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan in Kromberk - Loke na voljo 33 projektov, za območje Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate 12 projektov, za območje Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve-Lazna osem projektov, za območje Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina 12 projektov in za območje Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje 11 projektov.

Komisija je preverjala izvedljivost posameznih projektov in zavrnila zgolj tiste projekte, ki se bodisi ne bi izvajali na javnih zemljiščih bodisi niso ustrezali drugim pogojem prijaveObčani si projekte, ki so uvrščeni na glasovanje, lahko ogledajo na spletni strani mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si v zavihku Participativni proračun ter v zgibanki, ki so jo prejeli na dom.

Tistim, ki želijo izvedeti še več podatkov o posameznem projektu, pa bodo projektni predlogi na vpogled  še danes in jutri med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro v I. nadstropju novogoriške mestne hiše v pisarni 35.