NOVA GORICA NADPOVPREČNO USPEŠNA PRI EVROPSKIH RAZPISIH: Sodeluje z več kot 70 partnerji iz 20 držav

Goriška

Mestna občina Nova Gorica je v zadnjih dveh letih sodelovala v 81 projektnih prijavah na različne evropske programe. Velik del teh projektnih vlog je še v ocenjevanju. Do sedaj so bili uspešni z devetimi prijavami, kar je več od povprečja v EU, ki znaša štiri uspešne prijave, je na novinarski konferenci povedal župan Matej Arčon.

V pridobljenih projektih sodelujejo z več kot 70 partnerji iz 20 držav, delež novogoriške občine v teh projektih pa znaša skupaj nekaj več kot štiri milijone evrov. Vsebine, ki jih v novogoriški občini izvajajo s pomočjo evropskih projektov, predstavljajo pomembno dodano vrednost vsakodnevnim aktivnostim občine.

"Prevladujejo teme, ki jih agenda EU opredeljuje kot strateško pomembne za razvoj evropskega konkurenčnega modela - podjetništvo, socialno podjetništvo, energetska učinkovitost, kulturna in naravna dediščina. Pri tem je pomemben tudi vidik prenosa znanj, dobrih praks in vstopanje v kakovostne strokovne mreže," je povedala vodja občinske projektne pisarne Andreja Trojar Lapanje.

Minuli teden so tako pridobili financiranje iz enega najzahtevnejših programov EU, programa Horizont 2020. S projektom URBINAT, v katerem sodeluje 29 partnerjev iz EU in širše, bodo ob potoku Korn v Novi Gorici preverjali uporabnost sodobnih pristopov pri oblikovanju javnega prostora s pomočjo "zelenih" rešitev in z vključevanjem javnosti.

Matej Arčon

S pomočjo evropskih sredstev oblikujejo programske smernice za trajnostno upravljanje kulturne dediščine (Grad Rihemberk, projekt RESTAURA), sodelujejo pri izgradnji ustreznega poslovnega okolja za bolj uspešno delovanje socialnih podjetij (projekt INNO WISE), spodbujajo mala in srednje velika podjetja k odgovornemu inoviranju in pri tem vključujejo vse pomembne deležnike našega okolja (projekt ROSIE), opremljajo osem občinskih objektov s sistemom za daljinsko spremljanje porabe energije (projekt NEKTEO), proučujejo možnosti trajnostne mobilnosti znotraj mesta (Cycle walk) in kot pridruženi partnerji v čezmejnem projektu MOBIS preverjajo možnosti vzpostavitve mreže polnilnic za električna vozila. Sodelujejo tudi v kohezijskem projektu s področja varovanja narave VIPava s tematsko potjo in izgradjo brvi v Peklu (Saksid).

Med ključne projekte za prihodnje leto je Arčon uvrstil projekte, ki se izvajajo v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), in sicer izgradnja pokritega bazena v Novi Gorici z ureditvijo prehoda skozi športni park, začetek prenove Cankarjevega naselja in urejanje kolesarskih povezav v mestnem območju. V Novi Gorici načrtujejo tudi izgradnjo prve faze pokrite tržnice in nadaljevanje energetskih prenov v vrtcu v Dornberku in telovadnici v Braniku.

Arčon je posebej izpostavil vključevanje občanov pri načrtovanju razvoja v občini. V letošnjem letu so z vključevanjem javnosti uspešno izvedli glasovanje za participativni proračun mestne občine, izbrane projekte pa bodo izvedli v letu 2018.

Deli novico:

. |  21 .12. 2017 ob  18: 52
Le naj se vse našteto tudi udejani!!